Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Objavljena javna nabava za izvođenje radova na rekonstrukciji Parka istarskih velikana

Dana 1. veljače 2021. godine u elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN)  objavljena je Dokumentacija o nabavi za postupak javne nabave za Izvođenje radova na rekonstrukciji i uređenju Parka istarskih velikana. Postojeći park uredit će se tako da će se unutar postojećeg ambijenta i vrijednog biljnog fonda postaviti i novi kvalitetniji sadržaji.  Trenutno predmetni prostor funkcionira kao centralni gradski park, u kojem je smješteno 12 skulptura (biste na postoljima) istarskih velikana i centralna memorijalna skulptura. Park trenutno ne zadovoljava potrebe djece i građana, te  se izvođenjem radova na rekonstrukciji i uređenju, osim krajobraznog uređenja parka planira  prostor za novo dječje igralište i fontanu. Zadržat će se i njegov memorijalni karakter renoviranjem skulptura istarskih velikana. Krajobraznim rješenjem, predviđa se tzv. osjetilni park. Sadnjom raznovrsnog bilja i ukrasnog grmlja, te njihovim razmještajem na osnovu boje cvata ili plodova, kao i mirisa, stvorit će se posebne zone različitih karaktera, koje unutar samog parka tvore mikro ambijente mirisa, sjena i boja.

Dva glavna fokusa događanja unutar parka su platoi s klupama u južnom dijelu parka te drveni plato s podnom fontanom na sjevernom dijelu. Između tih fokusa postavljat će se šljunčane staze parka, sugerirajući moguće različite scenarije doživljaja, u ovisnosti o odabranoj stazi. Ovim projektom želi se pojačati korištenje parka  kao centralne zelene oaze za druženje, igru i opuštanje u Gradu Pazinu.

Procijenjena vrijednost nabave radova iznosi 1.950.000,00  kn bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je  19. veljače 2021. godine do 12:00 sati.