Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA – PAZINSKI POTOK I PAZINSKI PONOR                                                          

Na temelju članka 138. Zakona o zašititi prirode („Narodne novine“, brojevi 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 16. stavka 1.,3. i 4.i članka 18., 19.,20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) i Odluke o upućivanju Nacrta Plana upravljanja područjem ekološke mreže i Značajnim krajobrazom – Pazinski potok i Pazinski ponor u javnu raspravu, donesenoj  na 7. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove „Natura Histrica (KLASA:024-07/21-01/1, URBROJ:02/2021 od 03. veljače 2021.g.), Javna ustanova „Natura Histrica” objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU  O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA PODRUČJEM EKOLOŠKE MREŽE I ZNAČAJNIM KRAJOBRAZOM – PAZINSKI  POTOK I PAZINSKI PONOR

Provodi se javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja ekološke mreže i Značajnim krajobrazom – Pazinski potok i Pazinski ponor (u daljnjem tekstu: Nacrt Plana upravljanja).

  1. Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja trajat će 33 dana i to od 15. veljače 2021. do 19. ožujka 2021. godine.
  2. Javni uvid u Nacrt Plana upravljanja može se obavljati svakog radnog dana od 8:00 – 16:00 sati u sjedištu Javne ustanove „Natura Histrica“  (prizemlje) na adresi Riva 8, Pula te svakog radnog dana od 8:00 – 17:00 sati u Spomen domu Pazin, Šet. Pazinske gimnazije 1, Pazin (u holu) , a Nacrt Plana upravljanja može se preuzeti i na službenoj web stranici Javne ustanove „Natura Histrica“–  http://www.natura-histrica.hr
  3. Javno izlaganje o Nacrtu Plana upravljanja održati će se dana 01. ožujka 2021. godine u 17,00 sati. Obavijest o načinu održavanja javnog izlaganja javnost će biti naknadno i pravovremeno obaviještena na internet stranicama Javne ustanove „Natura Histrica“ http://www.natura-histrica.hr (ovisno o epidemiološkim mjerama).
  4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Plana upravljanja mogu se dostaviti na sljedeće načine:
    • poštom na adresu – Javna ustanova „Natura Histrica“, Riva 8, 52100 Pula s naznakom „Očitovanje na Nacrt Plana upravljanja“
    • na e-mail adresu Javne ustanove „Natura Histrica“ [email protected]

Pozivamo Vas da se uključite u postupak javne rasprave te dostavite svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge.