Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

OBAVIJEST O PREDAJI ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU (sub.i ned.)

U nedjelju 30. lipnja istječe rok za predaju Zahtjeva za ozakonjenje (legalizaciju), kako je određeno u Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12).

Grad Pazin će stoga omogućiti predaju Zahtjeva u subotu i nedjelju (29.06. i 30.06. 2013. godine) od 08.00 do 14.00 sati u pisarnici.

Uz zahtjev nije potrebno priložiti svu dokumentaciju već samo ispuniti osnovne podatke i nalijepiti 70 kuna državnih biljega.

U slučaju da niste u mogućnosti donijeti zahtjev isti je prije isteka roka moguće poslati poštom na slijedeću adresu:

GRAD PAZIN
Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i graditeljstvo

Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10
52000 Pazin

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.