Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

OBAVIJEST o obvezi uklanjanja i uništavanja ambrozije na području Grada Pazina

Ovom obavijesti obvezuje se vlasnike i posjednike zemljišta na provođenje mjera i aktivnosti usmjerenih na uništavanje ambrozije prije i za vrijeme cvatnje.

Svi vlasnici i posjednici zemljišta obavezni su se pridržavati Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva („Narodne novine“ br. 72/07) te članaka 5., 6. i 7. Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ br. 27/11).

Vlasnici i korisnici obrađenog i neobrađenog zemljišta uključujući rubove parcela, šuma i poljskih putova, dužni su redovito uklanjati i suzbijati korov odnosno spriječiti zakorovljenost površina slijedećim mjerama:

– agrotehničkim: obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kultura;

– mehaničkim: okopavanjem, plijevljenjem i redovitom košnjom;

– kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj, a u skladu sa uputom priloženom uz sredstvo i važećim propisima.

U slučaju kršenja odredbi iz Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu Grada Pazina predviđene su i novčane kazne za fizičke i pravne osobe.

Molimo da podatke o lokacijama zakorovljenih površina ambrozijom dojavite u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, na broj telefona 052/ 635-103.

AMBROZIJA

Ambrozija u posljednjih 20 godina predstavlja glavni korov u zemljama središnje  i jugoistočne Europe. Prvenstveno  je problem jer je jedan od najagresivnijih  izvora alergena te kao takva predstavlja zdravstveni problem za stanovništvo. Svaki četvrti stanovnik planeta Zemlje pati od polenske alergije, a svaki osmi je alergičan na polen ambrozije.

Ambrozija je jednogodišnja biljka, naraste od 1 do 1,5 m visine, ima vretenast korijen.  Stabljika joj je uspravna, razgranata, posuta grubim dlačicama, na presjeku četvrtastog oblika. Listovi su jajolikog oblika dugi 5-10 cm, nasuprotno raspoređeni i razdijeljeni u uske režnjeve te obrasli  dlačicama.

Cvjetovi su  žućkaste boje skupljeni u obliku dugih grozdastih cvasti  na vrhovima stabljike i bočnih grana.

Biljka ambrozije svojim habitusom podsjeća na grm.

Godišnje jedna biljka proizvede prosječno 60.000 sjemenki, koje su izrazito otporne i mogu preživjeti i do 30 godina.

U našim krajevima niče sredinom travnja, cvatnja započinje sredinom srpnja i traje sve do prvih mrazeva. Oprašuje se vjetrom.

 

Upravni odjel za komunalni sustav,

prostorno uređenje i graditeljstvo

Pazin, lipanj 2017.