Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

OBAVIJEST O OBJAVLJENOM POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE „Izgradnja dječjeg igrališta u ulici Saše Šantela“

Grad Pazin je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 24. lipnja 2022. godine objavio Poziv za dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave „Izgradnja dječjeg igrališta u ulici Saše Šantela“, ID Poziva 23712.

Rok za dostavu ponuda je 11. srpnja 2022. do 12,00 sati. Ponude sa svim prilozima Ponuditelji trebaju dostaviti u elektronskom obliku i obavezno učitati u Portal ponuda koji je sastavni dio AGRONET-a (https://agronet.apprrr.hr).

Važeće su samo ponude učitane u Portal ponuda.

Tekst Poziva za dostavu ponuda s prilozima te detaljne upute za podnošenje ponuda nalaze se na linku u nastavku:

https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx