Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Obavijest o objavi Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini

Na temelju članka 18. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa/ projekata/ manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 1/2016.), gradonačelnik Grada Pazina donio je Odluku o raspisivanju javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini KLASA: 400-06/19-01/02, URBROJ 2163/01-01-01-19-2 od 04. siječnja 2019. godine.

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini raspisan je 15. siječnja 2019. godine.

 

                Tekst javnog natječaja sa cjelokupnom dokumentacijom dostupan je na službenim stranicama Grada Pazina www.pazin.hr

Rok za podnošenje prijava na ovaj Natječaj je zaključno do 15. veljače 2019. godine.

                Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: [email protected], i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Natječaja. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili, a najkasnije 7 dana prije isteka ovog Natječaja.

Grad Pazin će za potencijalne prijavitelje održati pripremnu radionicu za izradu prijava programa/projekata/manifestacija i to najkasnije 15 dana prije isteka ovog Natječaja.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Grad Pazin ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

 

Pročelnica

               Nevija Srdoč

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.