Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o izradi izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana “Dršćevka 2” Pazin


Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), daje     OBAVIJEST o izradi izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana „Dršćevka 2“ Pazin       Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana „Dršćevka 2“ Pazin.   Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog plana mogu se dobiti na adresi: Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe Sv.Ćirila i Metoda 10, Pazin, ili na broj telefona 052/ 621-418.       Upravni odjel za komunalni sustav,  prostorno uređenje i graditeljstvo     KLASA: 350-02/11-01/01 URBROJ: 2163/01-07-03-10-8 Pazin, 04. studeni 2011.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike