Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Oglas za radno mjesto Referent za uredsko poslovanje u Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina, objavljenom na oglasnoj ploči Grada Pazina dana 01. veljače 2016. godine

Za kandidate prijavljene na Oglas za radno mjesto Referent za uredsko poslovanje koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa i intervjua. Na pisanoj provjeri znanja kandidat može ostvariti do 10 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu (5 bodova).

 

Područje testiranja:

  1. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09.)
  2. Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.)

Pravila testiranja:

  1. Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
    2. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, uslijedit će provjera znanja putem pisanog testa.
  2. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja i sposobnosti a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

Testiranje kandidata održati će se u srijedu, 17. veljače 2016. godine s početkom u 09,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin.

Kandidati koji zadovolje na pisanom testu bit će pozvani na intervju.

 

                                                                                     Upravni odjel za samoupravu, upravu

                                                                                                  i društvene djelatnosti

 

KLASA: 112-01/16-01/11

URBROJ: 2163/01-05-01-16-23

Pazin, 10. veljače 2016. godine

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.