Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest građanima o mogućnosti podnošenja zahtjeva za otpust/otpis duga

 

Obavještavaju se građani o mogućnosti podnošenja zahtjeva za otpust/otpis duga u postupku provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima.
Na temelju Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, sklopljenim između Republike Hrvatske i drugih vjerovnika 15. siječnja 2015., kojem je Grad Pazin pristupio dana 23. siječnja 2015. godine, Grad Pazin objavljuje

O B A V I J E S T
građanima o mogućnosti podnošenja zahtjeva za otpust/otpis duga u postupku provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima
Obavještavaju se građani koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina na novčanim sredstvima kojima je račun blokiran dulje od 360 dana i kojima je dug evidentiran u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje u FINA-i dulje od 360 dana, a kojima ukupan dug za glavnicu i sve troškove bez kamate na dan 30. rujna 2014. godine iznosi do najviše 35.000,00 kn, kumulativno po svim vjerovnicima, da je Grad Pazin potpisnik Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, sklopljenom između Republike Hrvatske i drugih vjerovnika, kojem je Grad Pazin pristupio dana 2. veljače 2015. godine (u daljnjem tekstu: Sporazum), te da pod uvjetima iz Sporazuma i Protokola o postupku provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima od 23. siječnja 2015. godine Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Protokol), mogu ostvariti pravo na otpis duga i prema Gradu Pazinu.
Sukladno uvjetima iz Sporazuma i Protokola otpisati se može dug u iznosu do najviše 35.000,00 kn za koji se vodi postupak prisilne naplate na novčanim sredstvima evidentiranim u FINA-i dulje od 360 dana, od kojega se dug do najviše 25.000,00 kn odnosi na trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog interesa za RH, trgovačka društva od posebnog interesa u kojima RH ima većinski udio, te trgovačka društva i javne ustanove koje je osnovala RH (vjerovnici skupine A), a dug do najviše 10.000,00 kn odnosi se na sve pravne osobe, osim onih pravnih osoba koji pripadaju u skupinu A vjerovnika, na osobe koje obavljaju slobodna zanimanja te osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta (vjerovnici skupine B), odnosno banke, teleoperatere, gradove i ostale vjerovnike koji su pristupili Sporazumu.
Dužnici koji su korisnici novčanih naknada sustava socijalne skrbi (zajamčena minimalna naknada, pomoć za uzdržavanje i osobna invalidnina) zahtjev za otpust/otpis duga (u daljnjem tekstu: Zahtjev) mogu podnijeti u razdoblju od 02. veljače 2015. do 02. travnja 2015. godine (dužnici prema kriteriju A).
Dužnici čija mjesečna primanja u posljednja tri (3) mjeseca, koja prethode podnošenju Zahtjeva, ne prelaze 2.500,00 kn za samca, odnosno 1.250,00 kn po članu kućanstva, a koji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive, koji nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogli koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, koji nemaju oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji, osim onih građana čija su navedena sredstva ovršena u cijelosti, ali su i dalje blokirani jer je iznos duga bio veći od iznosa koji su bili raspoloživi na računima za navedene svrhe (oročena novčana sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji), Zahtjev mogu podnijeti u razdoblju od 03. travnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine (dužnici prema kriteriju B).
Zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom predaje se na propisanom obrascu ZOD – Zahtjev za otpust/otpis duga odnosno odgodu ovrhe, koji je dostupan na web stranicama Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske, FINA-e, centara za socijalnu skrb, te na web stranicama Grada Pazina www.pazin.hr.

Obrazloženje obavijesti građanima o mogućnosti podnošenja zahtjeva za otpust

Obrazac ZOD – Zahtjev za otpis

PRIJEDLOG ZA ODGODU OVRHE -SUDSKA OVRHA

PRIJEDLOG ZA ODGODU OVRHE -IZVANSUDSKA OVRHA