Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Novi saziv Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina

Dana 16. studenog 2017. godine održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina. Temeljem Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina i javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva, Gradsko vijeće Grada Pazina je donijelo Rješenje o imenovanju Povjerenstva u čiji su sastav imenovani: Mirjana Galant, Vesna Ivančić, Paolo Jurčić, Miranda Karanović i Nives Matić.

Na sjednici, članovi su između sebe jednoglasno izabrali Mirjanu Galant za predsjednicu i Paola Jurčića za zamjenika predsjednice Povjerenstva te su usvojili Poslovnik o radu Povjerenstva i Program rada Povjerenstva za 2018. godinu.

Sjednici je prisustvovao i  Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić, koji je i vodio sjednicu do izbora predsjednice Povjerenstva.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.