Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Novi ciklus projekta Pazi(n) Proračun! – otvoren poziv za prikupljanje prijedloga građana i građanki u iznosu 90.000 €

Grad Pazin započinje s provedbom novog, jubilarnog desetog po redu ciklusa projekta „Pazi(n) proračun!“. Ovim projektom nastoji se potaknuti građane i građanke da se aktivno uključe u proces raspolaganja dijelom gradskog proračuna za 2024. godinu, u skladu s potrebama u zajednici.

Pozivaju se stoga  građani i građanke Grada Pazina da od 01. srpnja do 31. kolovoza 2023. godine osobno, e-mailom ili poštom dostave Gradu Pazinu prijedloge malih komunalnih akcija za koje smatraju da ih je potrebno provesti na području njihovog mjesnog odbora u 2024. godini.

Što je mala komunalna akcija

Mala komunalna akcija odnosi se na gradnju, uređenje i/ili održavanje manjih objekata u gradskom vlasništvu kojima se poboljšava komunalni standard na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom, primjerice manji dijelovi mjesne mreže za priključke; zelene površine; parkovi i dječja igrališta; putovi; nogostupi; kulturni, sportski i drugi javni objekti i sl.

Potiču se prijedlozi koji, ako je moguće, uključuju mobilizaciju zajednice, odnosno volonterski doprinos u dijelu izvedbe projekta. Isto tako, u mjesnom odboru Pazin, prednost će se dati prijedlozima s područja Buraja (biračko mjesto Pazin – Buraj).

Kako se uključiti i tko ima pravo uputiti prijedloge malih komunalnih akcija

Svaki građanin ili građanka Grada Pazina ima pravo uputiti najviše dva prijedloga koji se podnose na obrascu „Prijedlog male komunalne akcije“   koji možete preuzeti ovdje Obrazac_Prijedlog_Male_komunalne_akcije_2024 ili u gradskoj upravi Grada Pazina.

Svaki prijedlog mora biti supotpisan od najmanje 5 građana ili građanki s prebivalištem u mjesnom odboru za koji se predlaže komunalna akcija. U slučaju slanja većeg broja prijedloga od strane istih podnositelja, uzet će se u obzir prva dva poslana prijedloga.

Prijedlozi se zaprimaju do 31. kolovoza 2023. godine, e-mailom na: [email protected]; poštom ili osobno na: Grad Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, s naznakom „Pazi(n) proračun“. Prijedlozi koji ne pristignu u navedenom roku neće biti razmatrani.

Analiza prijedloga, javne rasprave  i odlučivanje

Nakon isteka roka za dostavu prijedloga, pri čemu će gradske službe analizirati svaki pristigli prijedlog (mogućnost provedbe, potrebna financijska sredstva i sl.), gradski službenici predstavit će analizu pristiglih prijedloga tijekom javnih rasprava koje će se na jesen održavati po mjesnim odborima iz kojih su pristigli prijedlozi. Nakon prezentacije i argumentacije, prisutni građani i građanke glasanjem će odlučiti koje će komunalne akcije biti uvrštene u prijedlog Proračuna za 2024. godinu.

Građani i građanke će tako na javnim raspravama direktno glasati o načinu utroška ukupno 90.000,00 eur, od čega je za mjesne odbore Beram, Grdoselo, Heki, Kršikla, Kašćerga, Lindar Trviž, Zamask, Zarečje i Zabrežani predviđeno po 7.000,00 eura, a za mjesne odbore Pazin i Stari Pazin po 10.000,00 eura.

Vrijednosti samog projekta

Pazi(n) Proračun! je projekt od kojeg višestruke koristi ostvaruju Grad Pazin, građani i građanke Pazina. Projekt pridonosi unaprjeđenju međusobnih odnosa i jačanju socijalnog kapitala u mjesnim odborima. Pritom građani i građanke utječu na uređenje svog mjesnog odbora, dok predlaganje i raspravljanje ujedno spadaju i u konzultativni proces vezan za formiranje proračuna Grada u budućem razdoblju.

Obrazac_Prijedlog_Male_komunalne_akcije_2024