Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Nove prosinačke mjere pomoći gospodarstvu

Gradsko vijeće Grada Pazina je na svojoj posljednjoj sjednici ove godine donijelo Odluku o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 za prosinac 2020. te siječanj 2021., a sve s ciljem pomoći i rasterećenja poduzetnika. Poticaj je ovo za zadržavanje radnih mjesta te rješavanje problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije koronavirusa.

Poduzetnicima s područja Grada Pazina, osim mjera utvrđenih na razini Vlade Republike Hrvatske, omogućeno je zatražiti odgodu plaćanja računa komunalne naknade na rok od dvanaest mjeseci – za prosinac 2020. odnosno do normalizacije poslovanja i obustave mjera zabrane rada i ponašanja, a najdulje do 31. siječnja 2021. godine i to za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja.

Također moguće je oslobađanje od plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada za prosinac 2020. odnosno do normalizacije poslovanja i obustave mjera zabrane rada i ponašanja, a najdulje do 31. siječnja 2021. godine, za sve prostore koji su obuhvaćeni zabranom poslovanja u Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama, osim za one poduzetnike kojima je odobreno sufinanciranje istih fiksnih troškova putem Mjera nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) Porezne uprave Republike Hrvatske.

Da bi se mogle odobriti odgode i oslobađanje, poduzetnici moraju ispuniti dva uvjeta: da su u prethodnoj godini imali ukupne prihode do 7,5 milijuna kuna te da nemaju dospjela dugovanja na dan 30.09.2020. godine prema Gradu Pazinu, kao niti prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Pazina.

Iz ovih potpora izuzeta su sva gradska, županijska i državna poduzeća kao i poduzeća u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, Savezi, udruge, ustanove i ostale slične organizacije ili ustanove neovisno o vlasništvu ili suvlasništvu.

Podsjetimo se kako je Grad Pazin još krajem listopada donio nekoliko dodatnih mjera kako bi svojim poduzetnicima pomogao u prevladavanju izglednog smanjenja obima poslovanja i smanjenja prihoda.

Riječ je o mjeri za ugostiteljske objekte, kojima je omogućena potpora za nabavu ili najam opreme za rad terasa u zimskim mjesecima – vanjskih grijalica za ugostiteljske objekte, deka za prekrivanje gostiju te šatora ili gazeba. Potpore se odobravaju u visini od 40% vrijednosti prihvatljivih troškova (PDV se priznaje poduzetnicima koji nisu u sustavu PDV-a)  i to najviše do 5.000,00 kuna po jednom korisniku.

Zahtjevi za sve navedene mjere objavljene su na web stranicama Grada Pazina te se zajedno s potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti e-mailom na adresu [email protected]