Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Natječaji Istarske županije – područja socijalne skrbi i zdravstva, manifestacija, kulture i nacionalnih manjina

Logo_IZ-2-page-0

Trenutno je otvoreno četiri natječaja upravnih odjela Istarske županije na koji se mogu javiti organizacije civilnog društva. natječaji iz područja kulture i nacionalnih manjina otvoreni su do 22. veljače 2016. godine, manifestacija do 27. veljače 2016. godine te socijalnoj skrbi i zdravstvu do 02. ožujka 2016. godine. Do teksta natječaja možete doći preko slijedećih linkova: kultura , nacionalne manjine, manifestacije te socijalna skrb i zdravstvo.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.