Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Najava kreditne linije „Poduzetnik Istarska županija 2020.“

Sredinom listopada 2020. godine istarskim poduzetnicima biti će na raspolaganju 385.000.000,00 kuna kreditnih sredstava iz Programa “Poduzetnik Istarska županija 2020.”. Ovaj Program provodi se kroz suradnju Istarske županije sa svim gradovima u Istarskoj županiji, Istarskom razvojnom agencijom IDA d.o.o., Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak i poslovnim bankama.Poduzetnici koji ulažu na području Grada Pazina raspolagati će s ukupno 25.000.000,00 kuna te dodatnih 846.000,00 kuna kreditnih sredstava koje će Županija rasporediti Pazinu sukladno udjelu u IDA-i te iskorištenosti županijskog fonda. Grad Pazin će iz svog proračuna sufinancirati 1% kamatne stope.


Korisnici kredita mogu biti subjekti malog gospodarstva koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, u većinskom privatnom vlasništvu, koji ulažu na području Istarske županije bez obzira na sjedište ili prebivalište i to: mala i srednja trgovačka društva, aktivni obrti, zadruge i profitne ustanove. Korisnici ne mogu biti trgovačka društva kojima je Istarska županija ili uključeni grad osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Najniži iznos kredita je 50.000,00 kuna a najviši 1.000.000,00 kuna a sredstva se mogu uložiti u nove investicije ili trajna obrtna sredstva. Rok otplate kredita je do 10 godina, odnosno do 3 godine za trajna obrtna sredstva. Krediti se odobravaju i putem HBOR-a i to prema uvjetima navedenima u programu Poduzetništvo mladih, početnika i žena.

Program ne mogu koristiti poduzetnici iz djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, kao ni oni koji se bave proizvodnjom oružja, streljiva, vojne i policijske opreme ili vode kockarnice i kladionice. Isključeni su i poduzetnici koji proizvode, prerađuju i distribuiraju duhan te oni koji provode pokuse na životinjama.

Program će operativno provoditi Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., te će poduzetnici nakon objave poziva za dostavu zahtjeva, svoje zahtjeve dostavljati Istarskoj razvojnoj agenciji IDA d.o.o. elektronskim putem.

Program kreditiranja Poduzetnik IŽ 2020..pdf

Mladi-zene-pocetnici.pdf