Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Na glavnoj prometnici kroz Pazin osvjetljena četiri pješačka prijelaza

S ciljem povećanja sigurnosti u prometu, posebno pješaka, na glavnoj prometnici kroz grad postavljeno je osvjetljenje na četiri pješačka prijelaza. Uz uzdignute obilježene pješačke prijelaze  i prateću vertikalnu signalizaciju koja uključuje i svjetlosne uređaje koji upozoravaju vozače da se približavaju pješačkom prijelazu, u ulicama M.B. Rašana i Jurja Dobrile proradila je tako i rasvjeta pa je sada u noćni satima vodoravna ravnina tih prijelaza osvijetljena i vidljiva vozačima.