Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo Javni poziv ‘Revitalizacija poslovnih prostora’ iz programa Poduzetnički impuls 2015.

MINPOCilj Javnog poziva je stavljanje u funkciju poslovnih prostora u vlasništvu države i jedinica lokalne samouprave za pokretanje poslovanja poduzetnika.

 

 

 

 

Bespovratna sredstva temeljem ovog Javnog poziva u iznosu 2,8 mil. kn namijenjena su mikro i malim poduzetnicima (prema definiciji iz članka 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13)), koji imaju sklopljeni Ugovor o dugoročnom najmu s državom ili jedinicom lokalne samouprave, s time da se na natječaj mogu javiti poduzetnici svih djelatnosti, osim onih koji se bave djelatnostima poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, ugostiteljske djelatnosti, djelatnosti kockanja i klađenja te proizvodnje i prodaje kruha i peciva.

U prihvatljive troškove spadaju:

  1. Svi troškovi uređenja i opremanja poslovnog prostora
  2. Svi troškovi prilagodbe, prenamjene i proširenja poslovnog prostora
  3. Troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga. Najniži iznos potpore koji pojedini korisnik prostora može dobiti iznosi 20.000 kuna, a najviši 50.000 kuna. Sredstva će se isplaćivati u dva dijela, 80 posto po zaključenju ugovora, a ostatak nakon odobrenja, ali ne prije 1. siječnja 2016. godine.

Rok je prijave je razdoblje od 21. svibnja do 23. lipnja, a drugi istovjetan Javni poziv planiran je za rujan/listopad 2015.godine.

Više informacija možete naći na web stranici Ministarstva poduzetništva i obrta i u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.