Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Lokalna akcijska grupa “Središnja Istra” raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto

– Voditelj/ica Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“ (1 osoba) na određeno vrijeme od 3 mjeseca

Uvjeti:
– visoka ili viša stručna sprema ekonomske ili pravne struke,
– minimalno 2 godine radnog iskustva u struci,
– poznavanje rada na računalu,
– znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

Poželjno je:
– radno iskustvo na području izrade strateško-planske dokumentacije i/ili vođenja razvojnih projekata i/ili vođenja projekata unutar IPA programa,
– završeno obrazovanje za europrojektanta,
– poznavanje računovodstveno – knjigovodstvenih poslova.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome),
– dokaz da ima minimalno 2 godine radnog iskustva u struci (preslika rješenja, ugovora o radu ili potvrda poslodavca),
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava),
– dokaz o znanju engleskog jezika u govoru i pismu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava),
– izjava o nekažnjavanju (pisana izjava; odabrani kandidat će naknadno a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti Potvrdu o nekažnjavanju).

Ostali dokumenti (ukoliko kandidat ima i poželjne uvjete):
– dokaz o radnom iskustvu iz područja izrade strateško-planske dokumentacije i/ili vođenja razvojnih projekata i/ili vođenja projekata unutar IPA programa, (preslika rješenja, ugovora o radu, potvrda poslodavca),
– završeno obrazovanje za europrojektanta (svjedodžba, diploma),
– dokaz o poznavanju računovodstveno – knjigovodstvenih poslova (svjedodžba, potvrda, pisana izjava).

Sva dostavljena dokumentacija podložna je provjeri.
Zadržava se pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Pula, Ispostava Pazin, odnosno zaključno sa 08. veljače 2013. godine osobno ili poštom preporučeno, na adresu: Lokalna akcijska grupa „Središnja Istra“, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin s naznakom „Natječaj za voditelja/icu Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“.

Predsjednik Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“
Renato Krulčić, v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike