Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

LAG „Središnja Istra“ predstavio nacrt Lokalne razvojne strategije

Pazin, 25.10.2012. – Na jučerašnjoj konferenciji za novinare, predstavnici Lokalne akcijske grupe (LAG) Središnje Istre, Renato Krulčić, pazinski gradonačelnik, predsjednik LAG-a „Središnja Istra“, Marta Daus Brubnjak, viša stručna suradnica za gospodarstvo Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, tajnica LAG-a te Karmen Grubor, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun, potpredsjednica LAG-a, prezentirali su dosadašnje ostvarene aktivnosti.

Nakon Osnivačke i izborne skupštine, imenovanja članova Upravnog odbora te tajnika, svi su se napori usredotočili na izradu Lokalne razvoje strategije za područje obuhvaćeno LAG-om Središnje Istre – Grad Pazin te Općine Motovun, Karojba, Lupoglav, Tinjan, Sv. Petar u Šumi, Cerovlje i Gračišće. Na temelju LEADER pristupa, odnosno multisektorskog bottom up pristupa održane su, također i četiri radionice na kojima su sudjelovali predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora te je kroz prikupljanje potrebnih podataka, izradu SWOT analize te određivanje ciljeva, prioriteta i mjera izrađen nacrt Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe "Središnja Istra" Kao glavni strateški cilj nacrt strategije definira kao poboljšanje gospodarstva i konkurentnosti LAG područja, učinkovito upravljanje razvojnim resursima, potencijalima i razvojem, prepoznatljiva i očuvana kulturna i prirodna baština, te podizanje razine kvalitete života u ruralnim područjima i uključivanje ugroženih skupina u život zajednice. Nacrt strategije predlaže niz mjera u ostvarenju sljedećih prioritetnih ciljeva dugoročnog karaktera: razvoj konkurentnog gospodarstva i upravljanje razvojnim resursima, ruralni razvoj, razvoj društvene infrastrukture i unapređenje kvalitete života, valorizacija i očuvanje kulturne baštine te zaštita i očuvanje okoliša. Usvajanje lokalne razvojne strategije naredni je korak u cilju odobrenja LAG-a Središnje Istre od strane Ministarstva poljoprivrede. Između ostalog, jedna od zadaća odobrenih LAG-ova biti će izdavanje pisma preporuke projektima koje će njihovi tražitelji kandidirati na IPARD natječaje (mjere 101, 103, 301 i 302). Pismo preporuke moći će dobiti oni projekti koji su u suglasju sa prioritetima i mjerama Strategije, ono donosi dodatne bodove kod ocjene projekata, te je i iz tog razloga važno da svi zainteresirani za razvoj LAG područja a osobito tvrtke, obrtnici, OPG –ovi i ostali potencijalni korisnici IPARD-ovih sredstava da razmotre i daju eventualne prijedloge i primjedbe na nacrt Strategije.
 LAG Središnje Istre ovim putem poziva sve zainteresirane da svoje primjedbe i prijedloge vezane uz nacrt Strategije dostave na e-mail adresu: [email protected]pazin.hr, faksom na broj: 052/624-131 ili pismeno na adresu Lokalna akcijska grupa, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 PAZIN, najkasnije do 31. listopada 2012. godine.

Nakon Osnivačke i izborne skupštine, imenovanja članova Upravnog odbora te tajnika, svi su se napori usredotočili na izradu Lokalne razvoje strategije za područje obuhvaćeno LAG-om Središnje Istre – Grad Pazin te Općine Motovun, Karojba, Lupoglav, Tinjan, Sv. Petar u Šumi, Cerovlje i Gračišće. Na temelju LEADER pristupa, odnosno multisektorskog bottom up pristupa održane su, također i četiri radionice na kojima su sudjelovali predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora te je kroz prikupljanje potrebnih podataka, izradu SWOT analize te određivanje ciljeva, prioriteta i mjera izrađen nacrt Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe “Središnja Istra” Kao glavni strateški cilj nacrt strategije definira kao poboljšanje gospodarstva i konkurentnosti LAG područja, učinkovito upravljanje razvojnim resursima, potencijalima i razvojem, prepoznatljiva i očuvana kulturna i prirodna baština, te podizanje razine kvalitete života u ruralnim područjima i uključivanje ugroženih skupina u život zajednice. Nacrt strategije predlaže niz mjera u ostvarenju sljedećih prioritetnih ciljeva dugoročnog karaktera: razvoj konkurentnog gospodarstva i upravljanje razvojnim resursima, ruralni razvoj, razvoj društvene infrastrukture i unapređenje kvalitete života, valorizacija i očuvanje kulturne baštine te zaštita i očuvanje okoliša. Usvajanje lokalne razvojne strategije naredni je korak u cilju odobrenja LAG-a Središnje Istre od strane Ministarstva poljoprivrede. Između ostalog, jedna od zadaća odobrenih LAG-ova biti će izdavanje pisma preporuke projektima koje će njihovi tražitelji kandidirati na IPARD natječaje (mjere 101, 103, 301 i 302). Pismo preporuke moći će dobiti oni projekti koji su u suglasju sa prioritetima i mjerama Strategije, ono donosi dodatne bodove kod ocjene projekata, te je i iz tog razloga važno da svi zainteresirani za razvoj LAG područja a osobito tvrtke, obrtnici, OPG –ovi i ostali potencijalni korisnici IPARD-ovih sredstava da razmotre i daju eventualne prijedloge i primjedbe na nacrt Strategije. LAG Središnje Istre ovim putem poziva sve zainteresirane da svoje primjedbe i prijedloge vezane uz nacrt Strategije dostave na e-mail adresu [email protected], faksom na broj: 052/624-131 ili pismeno na adresu Lokalna akcijska grupa, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 PAZIN, najkasnije do 31. listopada 2012. godine.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike