Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Kreditiranje poduzetništva

Obavještavaju se mala i srednja trgovačka društva, obrti i slobodna zanimanja koja posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Pazina, a bave se proizvodnom, uslužnom ili poljoprivrednom djelatnošću da je Grad Pazin sklopio sporazume o poslovnoj suradnji – kreditiranju poduzetništva sa Erste& Steiermarkische bank d.d. Rijeka, Istarskom kreditnom bankom Umag d.d., OTP Bankom Hrvatska d.d. te Privrednom bankom Zagreb d.d

Ukupni kreditni fond iznosi 2.000.000 kuna, a krediti će se odobravati za :
– kupnju zemljišta i uređenje infrastrukture,
– kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekta,
– nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme,
– obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja (do 20% iznosa odobrenog kredita),  a kreditiranje se vrši u maksimalnom iznosu do 80% ukupne vrijednosti investicije.

Prioriteti za dodjelu kredita su:
– inovativni program,
– uvođenje novih tehnologija,
– izvoz ili supstituciji uvoza,
– zapošljavanje, samozapošljavanje i očuvanje radnih mjesta,
– ekološka prihvatljivost,
– ulaganje na području poduzetničkih zona.

Visina kredita:
– minimalni iznos: 5.000,00 EUR,
– maksimalni iznos: 100.000,00 EUR.

Uvjeti kreditiranja:
Poslovne banke: ISTARSKA KREDITNA OTP BANKA  PRIVREDNA BANKA  ERSTE &    BANKA UMAG d.d. HRVATSKA d.d. Zadar ZAGREB d.d. STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Kamatna stopa:  3m EURIBOR+ 4,5 %, ne manje od 6,5%. Ukoliko je EURIBOR manji od 2%, primjenjuje se 2%) 3m EURIBOR + 6 %, promjenjiva, usklađuje se tromjesečno  3m EURIBOR+ 4,25 %, ne manje od 7% 3m EURIBOR + 6,5 %  Naknada: 0,80% 0,80% 0,80% 0,60% Rok otplate:  10-15 godina 10-15 godina do 10 godina 10-15 godina Rok iskorištenja kredita:  do 6 mjeseci  do 6 mjeseci  do 6 mjeseci  do 6 mjeseci Poček  do 1 godine do 1 godine do 1 godine do 1 godine Instrumenti osiguranja i način iskorištenja kredita: mjenice, zadužnice, zalog nekretnina u najmanjem omjeru od 1:2 hipoteka na nekretnine u omjeru 1:1,3 (nominalna vrijednost nekretnine) mogućnost zaloga opreme i jamstva, operativni instrumenti osiguranja,a sve ovisnoo bonitetu korisnika kredita. mjenice, zadužnice, zalog nektetnina u najmanjem omjeru od   1:1,5  prema uvjetima poslovne banke

Posebni uvjeti:
– podnositelj zahtjeva mora imati iskazan pozitivan financijski rezultat poslovanja po posljednjem godišnjem obračunu, i
– podmirene sve dospjele obveze prema Gradu Pazinu,

Grad Pazin sufinancira kamatu na poduzetničke kredite 2% godišnje pa se kamata za krajnjeg korisnika umanjuje za taj iznos.

Zahtjev za dodjelu kredita može se podići u poslovnim bankama na slijedećim adresama:

Erste& Steiermarkische bank d.d. Rijeka, Komercijalni centar Istra I, Pazin, 25. rujan 17,
Istarska kreditna banka Umag d.d., Poslovni centar Poreč-Pazin, Poslovnica Pazin, Trg slobode 2, Pazin,
OTP Banka Hrvatska d.d., Poslovnica Pazin, Narodnog doma 3, Pazin,
Privredna banka Zagreb d.d., Poslovnica Pazin, 25. rujna 8, Pazin,

Dodatne informacije o kreditiranju poduzetništva možete dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin (Edi Ćus ili Marta Daus Brubnjak).