Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Konstituirano Gradsko vijeće Grada Pazina

Srijedu 14. lipnja 2017. godine, izborom Davora Slokovića (IDS) za predsjednika, konstituirano je Gradsko vijeće Grada Pazina. Za potpredsjednike Vijeća izabrani su Mate Jurić (HSU) i Ivica Franković (HDZ). Renatu Krulčiću (IDS), gradonačelniku Grada Pazina, izabranom članu Gradskog vijeća s liste IDS, HSU i HNS mandat u Vijeću miruje po sili zakona, a zamjenjivat će ga Miranda Karanović (HSU), neizabrana kandidatkinja s navedene liste.

Ivanu Bubiću (HDZ), državnom tajniku u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, izabranom članu Gradskog vijeća s liste HDZ-a, mandat u Vijeću miruje po sili zakona, a zamjenjivat će ga Željko Legović (HDZ), neizabrani kandidat s navedene liste.Patricija Jedrejčić (IDS), izabrana članica Gradskog vijeća s liste IDS, HSU i HNS, mandat je stavljen u mirovanje iz osobnih razloga, a zamjenjivat će je Danijel Lušić (HNS), neizabrani kandidat s navedene liste. Gradsko vijeće ima 15 članova i radit će u sastavu: Davor Sloković, Mate Jurić, Miranda Karanović, Hani Glavinić, Marko Breščić, Danijel Lušić, Valter Žgrablić, Klarita Radoš (IDS, HSU, HNS), Ivica Franković, Anamarija Kurelić, Željko Legović (HDZ), Boris Demark, Suzana Jašić, Dean Velenderić (SDP) te Valter Milohanić (Grupa birača, nositelj Valter Milohanić). Na sjednici su vijećnici prisegnuli da će svoju dužnost obavljati savjesno i odgovorno, da će se u radu držati zakona i Statuta Grada Pazina, te da će se zauzimati za gospodarski i društveni napredak Grada Pazina. Na sjednici je izabrana Mandatno-verifikacijska komisija u sastavu Miranda Karanović, predsjednica, Anamarija Kurelić, članica, Dean Velenderić, član i Komisija za izbor i imenovanja Valter Žgrablić, predsjednik, Suzana Jašić, zamjenica predsjednika te članovi Željko Legović, Mate Jurić i Danijel Lušić. Predsjednik Davor Sloković zahvalio se članovima Gradskog vijećana izboru i pozvao ih na suradnju i dogovor o ključnim pitanjima za razvoj Grada i unaprjeđenje životnih uvjeta građana Pazina.