Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Konstituiran Odbor za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva

odborU utorak 06. svibnja 2014. održana je konstituirajuća sjednica Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva. Članovi Odbora su Ranko Anđelini, Vinko Cerovac, Paula Jurman, Josip Radetić, Alisa Ramakić, Nevija Srdoč i Maja Stranić-Grah.

Za predsjednicu Odbora izabrana je Alisa Ramakić, a za zamjenika predsjednice Josip Radetić. Odbor za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva  je tijelo osnovano s ciljem koordinacije i praćenja provedbe aktivnosti koje imaju za cilj unaprjeđenje partnerskog odnosa i suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva, u skladu sa odredbama Povelje o suradnji Grada Pazina i organizacija civilnog društva. Odbor broji sedam članova od kojih dva imenuje Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća, a ostalih pet predstavnici organizacija civilnog društva i to po jednu osobu iz područja kulture, djece i mladih, socijale i zdravstva, sporta te ostalih udruga.