Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Konačna Rang lista prijavljenih na Natječaj za dodjelu studentske stipendije u stud. g. 2020./21.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 26/17.) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija od školske/studijske 2020/2021. godine, KLASA: 602-01/20-01/09, URBROJ: 2163/01-01-01-20-5 od 17. kolovoza 2020. godine,  Gradonačelnik Grada Pazina 7. prosinca 2020. godine utvrđuje konačnu Rang listu za dodjelu studentskih stipendija u studijskoj 2020./2021. godini.

Konačna rang lista studenata stipendista 2020.-2021

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.