Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a za Grad Pazin

Na temelju članka 24. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 32/23.) i članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20, 4/21 i 24/21 – pročišćeni tekst), nakon donošenja odluka po prigovorima, a na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje nakon održane sjednice Povjerenstva dana 8. veljače 2024. godine, Gradonačelnica Grada Pazina dana 14. veljače 2024. godine, donijela je  Odluku o Konačnoj listi reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje za Grad Pazin.

Tekst Odluke i Konačna lista nalaze se u nastavku:

Odluka o Konačnoj listi reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa Pos za Grad Pazin

Konačna Lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa Pos za Grad Pazin