Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

„Kako razgovarati o malignoj bolesti unutar obitelji“

Hrvatski liječnički zbor – Podružnica Istarska, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije i Grad Pazin pozivaju Vas na predavanje na temu: „Kako razgovarati o malignoj bolesti unutar obitelji“ koje će se održati u petak, 15. studenog 2013. godine s početkom u 18,00 sati u Maloj koncertnoj dvorani u Spomen domu u Pazinu. 

         
Predavač će biti dr. Tomislav Peharda, specijalist u Općoj bolnici Pula. Predavanje je namijenjeno općoj populaciji, posebno obiteljima čiji su članovi suočeni s malignom bolesti.  Na koji način prihvatiti malignu bolest, kako o problemu razgovarati unutar obitelji, koji su tabui, strahovi i problemi i kako ih najlakše savladati samo su neka od pitanja na koja će predavač pokušati odgovoriti. Dr. Peharda je psihijatar u Općoj bolnici Pula sa višegodišnjim iskustvom u radu s onkološkim bolesnicima u psihoonkološkoj ambulanti, koja unatrag  više godina funkcionira u Općoj bolnici Pula. U radu ambulante osim onkologa sudjeluje i psihijatar te pomaže svakom bolesniku s novootkrivenom malignom bolesti prihvaćanje bolesti, što svakako olakšava i liječenje. Pozornost je usmjerena ne samo na oboljele  već i na njihove obitelji, socijalnu i radnu sredinu koja ih okružuje.         

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.