Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

U sklopu projekta „INkluzivne škole 5+“  koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

Grad Pazin kao nositelj projekta raspisuje

JAVNI POZIV za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto:  POMOĆNIK/CA U NASTAVI,

STRUČNO KOMUNIKACIJSKI  POSREDNIK/CA

Broj traženih osoba: 40

  • Mjesto rada:

 

R.br. Naziv škole i sjedište Razred 2017/18 Traži se uključivanje:
1 Centar “Liče Faraguna” Labin, Šćiri 3, 52220 Labin 2.OOS pomoćnika u nastavi za više učenika
2 Centar “Liče Faraguna” Labin, Šćiri 3, 52220 Labin 5.OOS pomoćnika u nastavi za jednog učenika
3 Centar “Liče Faraguna” Labin, Šćiri 3, 52220 Labin 5.OOS pomoćnika u nastavi za jednog učenika
4 Osnovna škola “Ivo Lola Ribar” Labin, Rudarska 9, 52220 Labin 6.c pomoćnika u nastavi za jednog učenika
5 Osnovna škola “Ivo Lola Ribar” Labin, Rudarska 9, 52220 Labin 3. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
6 Osnovna škola „Matije Vlačića“  Labin, Zelenice 4, 52220 Labin 1.R. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
7 Osnovna škola „Matije Vlačića“  Labin, Zelenice 4, 52220 Labin 1.R. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
8 Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 9, 52000 Pazin 7.a pomoćnika u nastavi za jednog učenika
9 Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 9, 52000 Pazin 3. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
10 Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 9, 52000 Pazin 1.a pomoćnika u nastavi za jednog učenika
11 Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 9, 52000 Pazin 7. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
12 Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 9, 52000 Pazin 8.b pomoćnika u nastavi za jednog učenika
13 Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 9, 52000 Pazin 4.b stručno komunikacijskog posrednika
14 Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 9, 52000 Pazin 5. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
15 Osnovna škola Poreč, Karla Huguesa 7, 52440 Poreč 4. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
16 Osnovna škola Poreč, Karla Huguesa 7, 52440 Poreč 6. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
17 Osnovna škola Poreč, Karla Huguesa 7, 52440 Poreč 2. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
18 Osnovna škola Poreč, Karla Huguesa 7, 52440 Poreč 3. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
19 Osnovna škola Poreč, Karla Huguesa 7, 52440 Poreč 1. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
20 Osnovna škola Poreč, Karla Huguesa 7, 52440 Poreč 2. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
21 Osnovna škola Jurja Dobrile Rovinj, Stanka Pauletića 8, 52210 Rovinj 6.a pomoćnika u nastavi za jednog učenika
22 Osnovna škola Jurja Dobrile Rovinj, Stanka Pauletića 8, 52210 Rovinj 4.r. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
23 Osnovna škola Jurja Dobrile Rovinj, Stanka Pauletića 8, 52210 Rovinj 5.r. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
24

Osnovna škola Vladimira Nazora – Scuola elementare Vladimir Nazor Rovinj, Edmonda De Amicisa 31, 52210 Rovinj

 

6.b pomoćnika u nastavi za jednog učenika
25 Osnovna škola Vladimira Nazora – Scuola elementare Vladimir Nazor Rovinj, Edmonda De Amicisa 31, 52210 Rovinj 4.b pomoćnika u nastavi za jednog učenika
26 Osnovna škola Vladimira Nazora – Scuola elementare Vladimir Nazor Rovinj, Edmonda De Amicisa 31, 52210 Rovinj 8. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
27 TOŠ-SEI “Bernardo Benussi”  Rovinj – Rovigno, Omladinska 20, 52210 Rovinj 3. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
28 TOŠ-SEI “Bernardo Benussi”  Rovinj – Rovigno, Omladinska 20, 52210 Rovinj 1. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
29 TOŠ- SEI “Galileo Galilei” Umag-Umago, Edoarda Pascalia 2/a, 52470 Umag 2. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
30 Osnovna škola Marije i Line Umag – Scuola elementare Maria e Lina Umago, Školska 14, 52470 Umag 5. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
31 Osnovna škola Marije i Line Umag – Scuola elementare Maria e Lina Umago, Školska 14, 52470 Umag 7. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
32 Osnovna škola Marije i Line Umag – Scuola elementare Maria e Lina Umago, Školska 14, 52470 Umag 2. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
33 Osnovna škola Marije i Line Umag – Scuola elementare Maria e Lina Umago, Školska 14, 52470 Umag 8. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
34 Osnovna škola Marije i Line Umag – Scuola elementare Maria e Lina Umago, Školska 14, 52470 Umag 2. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
35 Osnovna škola Marije i Line Umag – Scuola elementare Maria e Lina Umago, Školska 14, 52470 Umag 3. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
36 Osnovna škola Marije i Line Umag – Scuola elementare Maria e Lina Umago, Školska 14, 52470 Umag 7. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
37 Osnovna škola Marije i Line Umag – Scuola elementare Maria e Lina Umago, Školska 14, 52470 Umag 1. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
38 Osnovna škola Marije i Line Umag – Scuola elementare Maria e Lina Umago, Školska 14, 52470 Umag 2. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
39 Osnovna škola Marije i Line Umag – Scuola elementare Maria e Lina Umago, Školska 14, 52470 Umag 8. pomoćnika u nastavi za jednog učenika
40 Osnovna škola Marije i Line Umag – Scuola elementare Maria e Lina Umago, Školska 14, 52470 Umag 8. pomoćnika u nastavi za jednog učenika

 

  • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017/2018.

 

 

 

UVJETI:

  • Pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik mora biti osoba koja ima minimalno srednjoškolsko obrazovanje,
  • Protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak.
  • Dodatno uz prethodno navedene uvjete, stručni komunikacijski posrednik još mora imati završenu edukaciju te stečene kompetencije za taj posao, te je obvezan prilikom selekcije isto i dokazati poslodavcu.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

Osnovna je zadaća stručno komunikacijskog posrednika pružati komunikacijsku potporu gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik: hrvatski znakovni jezik, prilagođeni hrvatski znakovni jezik (taktilni, locirani, vođeni) ili ostale sustave komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana, pisanje na dlanu i korištenje tehničkih pomagala). Poslovi stručnog komunikacijskog posrednika su: pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pomagati učeniku pri upotrebi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno pojasniti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati pomoć u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te obavljati ostale poslove sukladno potrebama učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2017. godine do lipnja 2018. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
  • životopis,
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
  • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati
  • potvrdu ili certifikat o završenoj edukaciju te stečene kompetencije za posao stručno komunikacijskog posrednika

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada.

Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada.

 

Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.

 

Edukaciju će organizirati Grad Pazin u okviru provedbe projekta „INkluzivne škole 5+“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 28.08.2017. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju“.

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.