Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv za dostavu prijava za korištenje mjere “Mladi za EU”

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina, KLASA: 112-01/15-01/15, URBROJ: 2163/01-01-01-15-5 od 31. srpnja 2015. godine, Predstojnik Ureda Grada objavljuje JAVNI POZIV za dostavu prijava za korištenje mjere „Mladi za EU“ – suradnik/-ca na EU projektima.
               U cilju korištenja mjere „Mladi za EU“ – suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera – javni radovi za mlade putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ), Grad Pazin iskazuje interes i potrebu za prijmom polaznika/polaznice na javne radove za mlade – priprema  provedba projekata financiranih iz EU fondova.

Tekst Javnog poziva možete pogledati ovdje