Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni Poziv ustanovama na iskaz interesa za suradnju za predlaganje aktivnosti obilježavanja Dana Grada Pazina 2016. godine

Grad Pazin – Ured Grada objavljuje poziv ustanovama na iskaz interesa za suradnju za predlaganje aktivnosti obilježavanja Dana Grada Pazina 2016. godine (02. lipnja 2016. godine).
Prijaviti se mogu aktivnosti kulturnog, zabavnog i sportskog karaktera namijenjene građanstvu a koje se odvijaju u Gradu Pazinu u periodu od 20. svibnja do 13. lipnja 2016. godine a organiziraju ih ustanove kojima je osnivač Grad Pazin ili predložene aktivnosti provode u Pazinu.

5 Javni poziv Ustanovama na suradnju_Dan Grada 2016.doc

5.1 Obrazac-opisa-manifestacije- zaUstanove Dan Grada 2016.doc

5.2 Obrazac troškovnika za Ustanove_Dan Grada 2016.xls

5.3. Obrazac Ugovora_Ustanove.doc

5.4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja za ustanove_Dan Grada 2016.docx