Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv u sklopu projekta I_Archeo.S.

Nositelj projekta I_Archeo.S., Teatro publico Pugliese iz Barija, u sklopu projekta provodi javni poziv za okupljanje skupine stručnjaka (“Pool of experts”) koji će tijekom trajanja projekta djelovati kao savjetodavno tijelo i voditi dio aktivnosti usmjerenih na stvaranje novih turističkih itinerara na teritorijima projektnih partnera. Javni poziv otvoren je do 31. siječnja 2018. godine. Za više informacija, molimo kontaktirajte tajništvo projekta: [email protected] – tel. +39.080.558.01.95. Javni poziv objavljen je na web stranicama nositelja projekta: www.teatropubblicopugliese.it
Prijevod javnog poziva na hrvatski jezik nalazi se na kraju ove objave.

Grad Pazin jedan je od partnera na projektu I_Archeo.S. koji će uključivati tri osnovne grupe aktivnosti:
– aktivnosti usmjerene na okupljanje ključnih dionika (malih i srednjih poduzetnika i javnih institucija iz područja održivog turizma, upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom, kulturnih operatera, tradicionalnih zanata i sl.) u javno-privatni klaster kojemu je cilj stvaranje novih turističkih itinerara od zajedničkog interesa,
– aktivnosti usmjerene na samu realizaciju novih turističkih itinerara koje će uključivati pilot akciju za testiranje i demonstriranje učinkovitosti predviđenih aktivnosti, učinkovitosti “Integriranog sustava prirodne i kulturne baštine i kulturnih aktivnosti” te za unapređenje i promicanje materijalne i nematerijalne kulturne i prirodne baštine.
– aktivnosti usmjerene na prezentaciju novih turističkih itinerara.

Projekt se provodi u partnerstvu šest partnera iz Italije i Hrvatske: Consorzio Teatro Publico Pugliese iz Barija je nositelj projekta, a ostali partneri uz Grad Pazin su Regione Abruzzo, L’Aquila i Marche Theatro scarl, Ancona te Pučko otvoreno učilište Poreč i Grad Crikvenica, a financira se u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020.

TPP Javni poziv Pool of Experts_prijevod HR.pdf

TPP dodatak a Pool of experts_prijevod HR.doc