Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja dionice nerazvrstane ceste oznake NC501080 (Lindarski križ (D64)-granica općine Gračišće-granica općine Žminj) u k.o. Lindar

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.), članka 8. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 8/13. i 17/15.) i Zaključaka („Službene novine Grada Pazina“ broj 40/16., 21/17., 27/17., 43/17., 44/18. i 9/19.) Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina objavljuje

 

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja

dionice nerazvrstane ceste oznake NC501080

(Lindarski križ (D64)-granica općine Gračišće-granica općine Žminj) u k.o. Lindar

 

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta oznake NC501080 (Lindarski križ (D64) – granica općine Gračišće – granica općine Žminj) o započinjanju postupka evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste u k.o. Lindar.

Opis dionice: dionica nerazvrstane ceste oznake NC501080 koja se evidentira – postojeća nerazvrstana cesta koja se proteže od raskrižja s novoizgrađenom državnom cestom oznake D64 – spojna cesta čvor Rogovići – Lindarski križ (D64) do administrativne granice između Grada Pazina i Općine Gračišće.

Grad Pazin započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji će voditi računa o tome da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Milorad Milanović, ing.geod. (broj ovlaštenja Geo 909) društva Geo Delo d.o.o. iz Pazina, sa sjedištem na adresi Muntriljska 7c, 52 000 Pazin.

Datum započinjanja obilježavanja granica zemljišta: 9. lipnja 2021. godine.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 29. lipnja 2021. godine, u vremenu od 08.00 – 14.00 sati u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo  Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin soba broj 34.

 

Upravni odjel za komunalni sustav,

prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike