Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

JAVNI POZIV na dostavu projektnih ideja u sklopu izrade Plana upravljanja starom gradskom jezgrom Pazina

Grad Pazin, kao nositelj izrade Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu poziva sve zainteresirane tvrtke, obrte, javne ustanove, institucije, organizacije civilnoga društva te građane da prijave svoje projektne ideje koje mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete života stanovnika i općem razvoju na području stare gradske jezgre u Pazinu.

Plan upravljanja izrađuje se kako bi se utvrdio budući smjer razvoja i modeli upravljanja pojedinim prostorima unutar stare gradske jezgre. Plan upravljanja treba uključivati procjenu problema vezanih uz pravnu zaštitu, imovinske odnose, građevinsko stanje i stanje infrastrukture, prostorno planiranje, promet, upravljanje posjetiteljima, prezentaciju povijesno-kulturnih vrijednosti te ostale bitne aspekte očuvanja i unapređenja stanja u jezgri.

Temeljem svih projektnih ideja prikupljenih putem ovog poziva, Koordinacijsko vijeće za praćenje izrade i provedbe Plana upravljanja starom gradskom jezgrom kreirat će bazu projekata i pripremiti Akcijski plan koji čine sastavni dio Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu.

Naglasak unutar definirane metodologije izrade Plana razvoja kao najvažnijeg strateško-planskog dokumenta za razvoj stare gradske jezgre Pazina stavljen je upravo na participativnoj metodi, s ciljem njegove što kvalitetnije izrade te usvajanja načela regionalne politike EU, a koja su dio zakonodavnog okvira Republike Hrvatske. Stoga je potrebno provoditi sudjelovanje svih zainteresiranih dionika na koje ovaj dokument na bilo koji način utječe.

Nakon provedenih sastanaka sa fokus grupama, u prvoj fazi, na kojima su definirani razvojni problemi i potrebe na razini stare gradske jezgre, došlo se do inicijalne faze razvoja strateškog okvira Plana na temelju kojeg će biti definiran akcijski plan kao i baza projekata.

Nastavno na navedeno, pozivaju se svi koji imaju pripremljene projekte ili projektne ideje da popune obrazac koji se nalazi u privitku („Prijavni obrazac“) te ih pošalju na e-mail adresu [email protected], pismeno ili osobno na adresu Grad Pazin – Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin najkasnije do 07. rujna 2017. s naznakom predmeta „Plan upravljanja – projektne ideje“.

Ovaj Javni poziv nije namijenjen financiranju projekata, već isključivo služi u svrhu izrade baze projekata i definiranja Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu. Vlasništvo nad projektnim idejama u potpunosti će se poštovati.

Za dodatne informacije ili pomoć prilikom popunjavanja obrasca, budite slobodni kontaktirati putem gore istaknute e-mail adrese, ili telefonom na 624 208 uz napomenu „Plan upravljanja starom jezgrom – projektne ideje“.

Prijavni obrazac.xlsx