Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni natječaj za prodaju vozila u vlasništvu Grada Pazina

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21. – pročišćeni tekst) i članka 5. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09. i 12/18.) Gradonačelnica Grada Pazina dana 2. rujna 2022. godine raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J za prodaju vozila u vlasništvu Grada Pazina

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećem linku: Javni natječaj za prodaju automobila Laguna 2022

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA