Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Jača uloga gradova u regionalnom razvoju i korištenju novca iz EU fondova

ZAGREB, 04. studenog 2013. – Županije ostaju jedine administrativne jedinice područne (regionalne) samouprave. Ako je vama na terenu  problem uvođenje planskih područja, o tome možemo razgovarati.  Ovo je proces javnog usuglašavanja, želimo da se uvažavaju interesi s terena, istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić osvrćući se na primjedbe iz pojedinih županija o prijedlogu uvođenja pet  planskih područja u Nacrt prijedloga Zakona o regionalnom razvoju.

            Potpredsjednik Grčić je to naglasio na početku sastanka s gradonačelnicima velikih gradova i gradova sjedišta županija u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o regionalnom razvoju. Javna rasprava započela je 4. listopada, te  je Ministarstvo organiziralo više predstavljanja Nacrta prijedloga Zakona ključnim skupinama dionika.

            Ovom prigodom uz potpredsjednika Grčića, s gradonačelnicima su se susreli  i zamjenik ministra Jakša Puljiz, te pomoćnik ministra Venko Ćurlin.

            Ovim zakonom smo htjeli naglasiti urbanu dimenziju regionalnoga razvoja, istaknuo je zamjenik ministra Jakša Puljiz. Radi učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnoga razvoja, posebno njegove urbane dimenzije ustrojavaju se urbane aglomeracije: Zagrebačka, Splitska, Osječka i Riječka, te ostala urbana područja koja čine gradovi s više od 35.000 stanovnika. Ta bi područja donosila svoje strategije razvoja urbanih projekata, a za koje je predviđeno oko 5 posto ukupnog iznosa sredstava u sklopu kohezijske politike EU-a, alociranih pojedinoj zemlji. Nositelj izrade strategije razvoja urbanog područja je veliki grad odnosno grad koji je središte urbanog područja.

            Novim se zakonskim rješenjima kroz vlasničku strukturu regionalnih razvojnih agencija želi više povezati i gradove koji imaju kapacitete s tim agencijama kao regionalnim koordinatorima koji imaju znanja u korištenju EU fondova, a sve s ciljem jačanja suradnje i partnerstva ključnih aktera razvoja.

            Potpredsjednik Grčić pozvao je jedinice lokalne samouprave na proaktivniji pristup u pripremi zalihe projekata za financiranje iz EU fondova.

            Nije cilj samo povući novce već ih korisno upotrijebiti i učiniti gospodarstvo konkurentnijim. Projekti, projekti, projekti, samo tako možemo iskoristiti bespovratna i besplatna sredstva pri čemu će u korištenju novca iz EU fondova uloga gradova biti sve jača – naglasio je potpredsjednik Grčić.

            Na razini države pripremljeni su projekti, pojedine lokalne sredine također su vrlo aktivne, ali još u mnogima postoji prostor za poboljšanje.            Izvor: www.mrrfeu.hr

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.