Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Izvještaj o radu organizacija civilnog društva s područja Grada Pazina za 2013. godinu

Materijale za Izvještaj o radu organizacija civilnog društva s područja Grada Pazina za 2013. godinu možete pronaći preko slijedećeg linka: https://www.pazin.hr/index.php?id=120,408,0,0,1,0 .
Rok za dostavu Izvještaja je 28. veljače 2014. godine. Vezano za ovu tematiku, Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici je 30. siječnja 2014. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva,a uskoro će biti raspisan Javni poziv za predlaganje kandidata.


Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.