Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Izvješće Zavoda za javno zdravstvo Istarske Županije o uzorkovanju i ispitivanju vode za kupanje

Grad Pazin je u Program mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Pazina u 2015. godini, dodao i mjeru  ispitivanja vode za kupanje na lokaciji Zarečki krov – Pazinski potok. Ispitivanje uzoraka vršiti će se dinamikom uzimanja uzoraka svakih 15 dana.

Prema posljednjim dobivenim rezultatima ocjene pojedinačnog uzorka, voda za kupanje na Zarečkom krovu nije zadovoljavajuća radi povećanog broja Enterokoka.

Izvješće o ispitivanju od dana 26.06.2015. godine možete pogledati ovdje.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike