Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Izvješće Zavoda za javno zdravstvo Istarske Županije o uzorkovanju i ispitivanju vode za kupanje

Grad Pazin je u Program mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Pazina u 2015. godini, dodao i mjeru  ispitivanja vode za kupanje na lokaciji Zarečki krov – Pazinski potok. Ispitivanje uzoraka vršiti će se dinamikom uzimanja uzoraka svakih 15 dana.

Ispitivani pokazatelji uzoraka ocjenjivati će se prema Uredbi o kakvoći voda za kupanje („Narodne novine“ br. 51/14), prema prvim dobivenim rezultatima voda za kupanje na Zarečkom krovu je dobra.

Izvješće o ispitivanju možete pogledati ovdje.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.