Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Izvješće Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije o ispitivanju vode za kupanje na lokaciji Zarečki krov – Pazinski potok

Grad Pazin je i ove godine u Program mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Pazina u 2019. godini, dodao  mjeru  ispitivanja vode za kupanje na lokaciji Zarečki krov – Pazinski potok. Ispitivanje uzoraka vršiti će se dinamikom uzimanja uzoraka svakih 15 dana.

Pokazatelji uzoraka ocjenjuju se prema Uredbi o kakvoći voda za kupanje („Narodne novine“ br. 51/14).
Prema dobivenim rezultatima ispitivanja od 14.06.2019. godine, voda za kupanje na Zarečkom krovu je dobra. Izvješće o ispitivanju vode možete pogledati ovdje – nalaz 1.pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.