Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Izvješće s četvrte sjednice Povjerenstva za prevenciju poremećaja u ponašanju Grada Pazina od 11.12.2013. godine

Dana 11. prosinca 2013. godine, održana je četvrta sjednica Povjerenstva za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih grada Pazina.
Posebna pažnja usmjerena je obilježavanju desete godišnjice osnivanja Savjetovališta za brak i obitelj u Pazinu, te je u svezi toga voditeljica Savjetovališta, Agneza Majić, dipl. socijalna radnica, iznijela izvješće o radu Savjetovališa u proteklih deset godina. Naglasila je veliku ulogu koju je pri osnivanju savjetovališta imao prof. Ferdo Tončinić koji je sada u mirovini, a u to vrijeme bio je pročelnik Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti u Gradu Pazinu i posebno mu se zahvalila za uloženi trud u pripremnim radnjama.


Na sjednici su razmatrana Izviješća o realizaciji preventivnih programa u školskoj 2012/2013. godine te preventivni programi za šk. godinu 2013/2014., Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Gimnazije i Strukovne škole Jurja Dobrile Pazin, te Pazinskog kolegija – Klasične gimnazije Pazin .
Iz izvješća je vidljivo da su preventivni programi u dječjem vrtiću i školama na području grada kvalitetno ostvareni i da su se aktivnosti provodile kako kroz redovne nastavne sadržaje, izvannastavne i izborne aktivnosti tako i kroz niz posebnih projekata koji su se provodili u vrtiću i školama.
Osim preventivnih programa koji se provode kroz redovan rad škola i vrtića razmatrana su izvješća i preventivni programi koji se provode s roditeljima kao što je „Tečaj kvalitetnog roditeljstva“ koji provodi prof. Jasna Sloković, preventivni program „Rastimo zajedno“ koji provodi DND Pazin s učenicima u Osnovnoj školi u Pazinu i Trvižu.
Povjerenstvo je zaključilo da su rezultati provođenja svih navedenih programa vidljivi u svakodnevnom životu i funkcioniranju mladih, pozivajući se na podatak da nije uočen porast frekvencije društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih na našem području, uvažavajući mogućnost postojanja tamnih brojki odnosno neotkrivenih slučajeva.
Gospođa Sanja Selar, viša referentica za socijalnu skrb i zdravstvo, informirala je povjerenstvo da su tijekom 2013. godine na području grada provedena dva zdravstvena preventivna programa; Mamnografija, namjenjen za žene rođene 1967. godine koje nisu bile obuhvaćene nacionalnim preventivnim programom, te projekt „I male ruke mogu tvoj život spasiti“ proveden u petim razredima OŠ Vladimira Nazora u Pazinu. Navedeni programi provedeni su u sklopu programa socijalno zdravstvenih potreba grada Pazina za 2013. godinu.
Na kraju, s obzirom na nadolazeće Božićne i Novogodišnje blagdane, Povjerenstvo je uputilo poziv svim roditeljima, djeci i mladima, te svim institucijama koje su uključene u zaštitu djece, na mirno i dostojanstveno ponašanje s naglaskom na opasnosti od korištenja pirotehničkih i eksplozivnih sredstava kao i na negativne posljedice konzumiranja alkohola, duhana i drugih sredstava ovisnosti od strane djece i maloljetnih osoba.
Član Povjerenstva, prof Renato Kalac ukazao je da roditelji imaju najveću zaštitnu ulogu i prioritetnu odgovornost u zaštiti djece i mladih, te je predložio da se postojeće edukacije djece o opasnostima rukovanja pirotehničkim sredstvima u budućnosti usmjere na roditelje.
Svjedoci smo da su ove godine djeca u gradu Pazinu vrlo rano započeli s korištenjem petardi, kao i činjenice da je na žalost već jedno dijete doživjelo težu povredu. Tajnica DND Pazin, naglasila je da će DND izraditi prigodne letke sa sadržajem koji ukazuje na opasnosti korištenja pirotehnike i podijeliti ih djeci i roditeljima u što većem broju.
Gospodin Dorijano Gregorović, inspektor za maloljetničku delinkvenciju u PP Pazin naglasio je da će policija u suradnji s Državnim inspektoratom u predblagdansko i blagdansko razdoblje pojačano provoditi kontrolu prodaje alkohola i cigareta te pirotehnike djeci kao i točenje alkohola. Pored toga pozivaju se roditelji na poštivanje čl.95 Obiteljskog zakona koji se odnosi na pravo i dužnost roditelja da zabrani djetetu mlađem od 16 godina noćne izlaske bez svoje pratnje ili pratnje druge odrasle osobe u koju imaju povjerenja.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.