Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Izgradnja crpne stanice Dubravica sa tlačnim vodom i fekalnom kanalizacijom do crpne stanice – 1 faza

Grad Pazin i Usluga d.o.o. nastavljaju ulaganja u zaštitu sustava pitkih voda središnje i južne Istre te izgradnju fekalne odvodnje Pazina i pazinske kotline. Početkom listopada 2012. godine kreće se s izgradnjom tlačnog voda i fekalnom kanalizacijom do crpne stanice – 1 faza za naselje Dubravica. Izvršitelj izgradnje je Usluga d.o.o iz Pazina. Hrvatske vode financiraju projekt s 90% vrijednosti, a Grad Pazin s 10% vrijednosti projekta.

Cjelokupna investicija iznosi 2.290.000 kuna. Ovim radovima omogućit će se priključivanje 25 kućanstava te će se osigurati prikuljučivanje još dvadesetak budućih korisnika iz naselja.
Investicija fekalne odvodnje sastoji se od izgradnje tlačnog voda cca 900 metara i gravitacionog voda od 950 metara promjera 315 milimetara. U radove je uključena i , izgradnja crpne stanice na rubu naselja. Planirani rok izvršenja radova je 90 dana.
Za vrijeme izvođenja radova, promet će se regulirati posebnom prometnom signalizacijom te uz pomoć semafora odvijat će se jednim trakom prometnice.

Ovo je još jedan projekt izgradnje i ulaganja u modernizaciju prigradskih kolektora istočnog ulaza u grad. Sustavno planirani i izvršeni radovi omogućavaju da se Grad približi završnoj fazi izgradnje cjelokupne fekalne odvodnje pazinske kotline.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.