Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Izbori za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Pazina

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAZIN
GRADSKO VIJEĆE
Komisija za izbor i imenovanja

KLASA: 024-02/22-01/16
URBROJ: 2163-01-2/2-22-3
Pazin, 21. ožujka 2022.

 

Na temelju članka 13. stavak 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/14.), Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina, nakon održane sjednice dana 21. ožujka 2022. godine Gradskom vijeću podnosi sljedeće

I Z V J E Š Ć E
o provjeri formalnih uvjeta

Na Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina Klasa: 021-06/21-01/8, URBROJ: 2163-01-2/1-22-18 od dana 22.  veljače 2022. godine, a koji je objavljen na web stranicama Grada Pazina dana 24. veljače 2022. godine, u ostavljenom roku pristiglo je šest kandidatura. Sve kandidature udovoljavaju formalnim uvjetima.

Slijedom istog, sastavlja se sljedeći

P O P I S
važećih kandidatura za izbor članova
i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina

 

1. Predlagatelj: HRVATSKI CRVENI KRIŽ – GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAZIN
Datum zaprimanja prijedloga: 8.03.2022.
Kandidat za člana: ŽELJKA NEFAT, (rođena 16.05.1998.), s prebivalištem u Bermu,
Kandidat za zamjenika člana: ROBERTA LANČA, (rođena 24.10.1997.), s prebivalištem u Pazinu,

 

2. Predlagatelj: CENTAR ZA MLADE ALARM PAZIN
Datum zaprimanja prijedloga: 8.03.2022.
Kandidat za člana: ROBERTA ŠPOLJARIĆ, (rođena 10.05.1996.), s prebivalištem u Pazinu
Kandidat za zamjenika člana: LUCIJA JEDREJČIĆ, (rođena 30.06.1995.), s prebivalištem u Pazinu,

 

3. Predlagatelj: GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN
Datum zaprimanja prijedloga: 10.03.2022.
Kandidat za člana:  ANI LONDERO, (rođena 27.10.2005.), s prebivalištem u Pazinu,
Kandidat za zamjenika člana:  JURA KATALINIĆ, (rođen 29.03.2006.), s prebivalištem u Heki,

 

4 . Predlagatelj: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP PAZIN
Datum zaprimanja prijedloga: 11.03.2022.
Kandidat za člana:  MARINA MARCAN, (rođena 24.O7.1997.), s prebivalištem u Pazinu,
Kandidat za zamjenika člana:  NINA GRŽINIĆ, (rođena 9.05.1997.), s prebivalištem u Bertoši,

 

5. Predlagatelj: UDRUGA „ALBUS“ PAZIN
Datum zaprimanja prijedloga: 11.03.2022.
Kandidat za člana: LUKA SPAHIĆ, (rođen 6.08.1996.), s prebivalištem u Pazinu,
Kandidat za zamjenika člana:  JOSIP ČANČAR (rođen 29.03.1999.), s prebivalištem u Trvižu,

 

6. Predlagatelj: DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ PAZIN
Datum zaprimanja prijedloga: 11.03.2022.
Kandidat za člana: ANA BRUBNJAK, (rođena 19.09.2006.), s prebivalištem u Pazinu,
Kandidat za zamjenika člana:  IDA BAĆA, (rođena 28.11.2005.), s prebivalištem u Pazinu,

 

Kako su se osigurali uvjeti za izbor članova Savjeta mladih, Komisija predlaže da Gradsko vijeće na sljedećoj sjednici provede izborni postupak.

 

Predsjednica Komisije
Tanja Grubiša, v.r.