Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina

Temeljem članka 9. stavka 3. Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina broj 23/14), Komisija za izbor i imenovanja u sastavu: 1. VALTER ŽGRABLIĆ, predsjednik, 2. MATE JURIĆ, član, 3. VIKTOR LAKOSELJAC, član, razmatrala je prispjele prijedloge za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina i nakon što je utvrdila da su prispjeli prijedlozi predlagatelja pravovaljani prihvatila je i utvrdila Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina i izradila Glasački listić za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina.

Kako su se osigurali uvjeti za izbor članova Savjeta mladih Komisija predlaže da Gradsko vijeće na sljedećoj sjednici zakazanoj za 11. veljače 2016. godine provede izborni postupak.
U prilogu ovog dopisa dostavljamo Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina.

KLASA: 013-01/15-01/16
URBROJ: 2163/01-03-03-16-14
Pazin, 8. veljače 2015.

Predsjednik
Valter Žgrablić, v.r.