Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

Vlada RH donijela je Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata, kojeg će, ovisno o visini mirovine, primiti svi građani s mirovinom do 4000,00 HRK.

U okviru sveobuhvatnog paketa mjera za ublažavanje porasta cijena energenata na standard građana, ovom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, zatečenim u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022., i to:

  • korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja
  • korisnicima mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (države s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i države u kojima se primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti), ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna
  • korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna.

Jednokratno novčano primanje isplatit će se ovisno o iznosu ukupnog mirovinskog primanja:

  • do 1.850,00 kuna isplatit će se jednokratno novčano primanje u iznosu od 1.200,00 kuna
  • od 1.850,01 do 2.350,00 kuna – 900,00 kuna
  • od 2.350,01 do 3.350,00 kuna – 600,00 kuna te
  • od 3.350,01 do 4.360,00 kuna – 400,00

Korisnici hrvatske i inozemne mirovine te korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do 30. studenoga 2022. dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine za kolovoz 2022. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.

Dokaz može biti:

  • potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za kolovoz
  • potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za kolovoz 2022. u

 

Inforamtivni letak – Isplata jednokratnog nočanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavnja posljednica porasta cijena

Tiskanica za dostavu podataka o visini inozemne mirovine INFLATORNI dodatak