Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

I minus, i radna temperatura: briefing o situaciji s Proračunom, projektima i planovima u Pazinu

Gradonačelnica Grada Pazina Suzana Jašić održala je u petak, 11. veljače 2022. godine u Parku istarskih velikana konferenciju za medije. Javnost je izvijestila o trenutnim i planiranim kapitalnim i infrastrukturnim projektima Grada Pazina.

Proračun i financijski rezultati

Uvodno se gradonačelnica osvrnula na financijski rezultat 2021. godine tijekom koje je Grad Pazin realizirao novi deficit od -168.952 kn (kojeg su u drugoj polovici godine na sve moguće načine pokušavali smanjiti), a koji zajedno s proračunskim korisnicima iznosi – 1.658.741 kuna. Zajedno s prenesenim deficitom iz prethodnog razdoblja i deficitom iz 2021. deficit za pokrivanje u sljedećem razdoblju na razini Grada Pazina je – 4.033.044,00 kuna, a konsolidirani deficit s proračunskim korisnicima – 3.075.456,00 kuna. No, potrebno je uzeti u obzir da je tijekom 2020. i 2021. Grad ostvario beskamatne zajmove od države za odgođena plaćanja koji se sporo otplaćuju i koji će teretiti i rashode u 2022. godini, ostvarene prihode u 2021. za projekte (atletska staza, projekt EUCF-a) koji će također teretiti rashode u 2022. godini i kad se sagleda realna situacija potrebno je dodati još 2.089.725,00 kuna deficita po ovim stavkama.

Financijska situacija je, kako prenosi gradonačelnica Jašić, teška i nastavit će se voditi računa o tome da ne proizvode novi minus kako ne bi ušli u nelikvidnost te da rade na preduvjetima za ostvarenje većih prihoda. S druge strane, potreba u svim dijelovima Pazina ima mnogo, a mnoge se neće moći ostvariti u ovoj godini, a neke ni u sljedećoj kad dolaze novi veliki rashodi vezani uz Dom za starije i nove vrtićke skupine.

No s druge strane, Grad je aktivan na mnogim područjima.

 

Prioriteti

Kako je dugoročni cilj povećati broj stanovnika Pazina koji će prirezima omogućiti veći proračun i omogućiti kadrove za  gospodarstvo, prioritet u ovoj godini je stvaranje preduvjeta za ostvarenje tog cilja: prihvat djece u jaslicama i vrtićima, stambena politika zbrinjavanja deficitarnih kadrova i mladih obitelji i poduzetnička zona. Jedan od preduvjeta je donošenje novog Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina čiji je nacrt u završnoj fazi izrade i koji će uskoro na javno savjetovanje, a potom i na Gradsko vijeće u drugoj polovici ožujka.

Izgradnja dječjeg vrtića na Starom Pazinu

Izgradnja novog objekta planira se za maksimalnih 10 odgojnih skupina, a u planu je i izgradnja nove prometnice u zoni Lešće. U tijeku je izrada Glavnog projekta za potrebe ishođenja građevinske dozvole i troškovnika radova. Prema idejno- tehničkom konceptu izrađenom od strane tvrtke Singrad d.o.o., novi vrtić prostirat će se na površini od< 2.200,00 m2. Odmah nakon usvajanja GUP-a, kreće se u proces javne nabave, a projekt će se kandidirati i na natječaj za izgradnju vrtića koje se uskoro očekuje. S obzirom na to da je sadašnja ustanova dosegnula maksimalnih 30 odgojnih skupina, Grad Pazin u suradnji s okolnim općinama, užurbano radi na razdvajanju ustanove kako bi se omogućilo povećanje vrtićkih grupa u budućnosti.

Poduzetnička zona Pazinka 3

Izmjenama i dopunama GUP-a predviđa se i nova radna zona „Pazinska III“, koja će se prostirati na 3,47 hektara o čemu će Grad Pazin dati konkretnije informacije nakon izmjene GUP-a.

Dogradnja mjesnog groblja u naselju Stari Pazin

U naselju Stari Pazin planira se dogradnja postojećeg mjesnog groblja s jugozapadne strane, čime će se postojeće groblje povećati i omogućiti dodatnih 127 ukopnih mjesta. U tijeku je izrada Glavnog projekta i troškovnika za čiju je izradu sklopljen ugovor s društvom Vema-ing d.o.o. iz Pićna. Ishođenje građevinske dozvole očekuje se u svibnju.

Radovi na Domu za starije osobe

Uskoro će godina dana od kada su započeli radovi na Domu za starije osobe i Centra za pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga u sklopu projekta S.O.S. – skrb o starijima. Radovi teku prema vremenskom i financijskom planu – u potpunosti je izvedena konstrukcija objekta prizemlja, prvog i drugog kata a, trenutno su u tijeku radovi postavljanja pregradnih zidova unutar objekta, ventilacijskih kanala, vertikala oborinske odvodnje i sustava fekalne kanalizacije. Do sada su izvedeni radovi u vrijednosti od 5.256.222,26 kuna bez PDV-a, a ugovorena vrijednost radova iznosi 34.676.324,18 kuna s PDV-om. Upravo zbog tendencije starenja stanovništva i sve većeg broja zahtjeva za smještaj u instituciju, izgradnjom prve faze u plan je pružiti siguran smještaj za 52 korisnika. Kraj radova očekuje se prema planovima – sredinom 2023.godine tijekom koje slijedi borba za kvalificirane kadrove koji će raditi u Domu.

Započela rekonstrukcija dječjeg odmarališta Špadići u Poreču

Početkom mjeseca započeli su pripremni radovi te je i službeno otvoreno gradilište na rekonstrukciji  i dogradnji dječjeg odmarališta Špadići u Poreč.  Sredstava su Gradu Pazinu dodijeljena u sklopu projekta Rekonstrukcija i nadogradnja dječjeg odmarališta Špadići – “More od malih nogu” od strane Ministarstva poljoprivrede – Uprave za ribarstvo kao upravljačko tijelo, u visini od 2.641.100,00 kuna. Ukupan iznos investicije je procijenjen na 5.600.000 kuna, a ostatak sredstava osigurat će Grad Pazin i općine Pazinštine sukladno suvlasničkom udjelu.

 

Uređenje nove ribarnice

Projekt  „Adaptacija dijela poslovne građevine – uređenje ribarnice“ koji je komunalnom društvu Usluga d.o.o. odobren na FLAG-ovom natječaju u okviru Mjere 2 te će se tijekom godine pristupiti postupku javne nabave adaptacije dijela poslovne građevina uređenja ribarnice. S obzirom na povećanje cijena na tržištu, radi se na reviziji postojećeg troškovnika, a o vlastitom trošku Usluga d.o.o.  izvršila je radove na vodoopskrbi i odvodnji budućeg prostora ribarnice.

Komunalna infrastruktura

 

Na području Grada Pazina trenutno je otvoreno nekoliko gradilišta. Pretežno se radi o radovima sanacije/rekonstrukcije prometnica i postavljanju javne rasvjete.

Nedavno je realizirana dugo tražena potreba stanara Zagrebačke ulice na Novom naselju – napravljen je parking u blizini „crvene zgrade“ za cca 14 vozila, čime je riješen nedostatak za parkirnim mjestima na toj lokaciji. Vrijednost radova iznosi 25.000,00 kuna.

Krajem siječnja započela je i rekonstrukcija prometnice od raskrižja Mačinići prema Žminju (do kamenoloma Krase). Radi se o temeljnoj obnovi ceste asfaltom koja će biti prilagođena težim opterećenjima.

Krajem veljače/početkom ožujka očekujemo puštanje u promet Pazinske zaobilaznice. Nakon održanih sastanka s Hrvatskim cestama d.o.o., uvažen je zahtjev za postavljanjem dodatne sigurnosti u vidu semafora na križanju Lindarski Križ – Žminj, dok će se na ostalim kritičnim mjestima postaviti pojačana signalizacija.

Također, u tijeku su i radovi u naselju Rijavac. Izvodi se 2. faza i do kraja godine bi radovi trebali biti okončani. Prvotno su radovi bili sufinancirani od strane Hrvatskih voda, a sada se  sufinanciraju sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, što bitno utječe na rok dovršetka. Investitor je Usluga odvodnja d.o.o  i Istarski vodovod d.o.o. Buzet, a vrijednost radova iznosi 11.500.000,00 kuna. Po završetku radova bit će rekonstruiran vodoopskrbni cjevovod i ostvarit će se mogućnost priključenja za cca 50 kućanstva. Pored Usluge odvodnje i Istarskog vodovoda d.o.o. radovima se priključio i Grad Pazin u dijelu sufinanciranja kolničke infrastrukture u vrijednosti oko 1.000.000,00 kuna.

Najavljeni su i radovi u Parku narodnog ustanka, „gornjem“ parku, u kojem će se popločiti dvije staze radi lakšeg pristupa parku te postaviti nove klupe i koševi u neobnovljeno dijelu. Očekivani početak radova je kroz 10-tak dana, dok se završetak istih očekuje sredinom ožujka. Ujedno, troškovnik radova u Parku istarskih velikana objavljen je na web stranicama Grada. U parku se još očekuje postavljanje javne špine čime će radovi biti finalizirani.

 

Formirano Koordinacijskog i Partnerskog vijeća za ITU urbano područje

Početkom tjedna održana je osnivačka sjednica Partnerskog vijeća Urbanog područja Pazin (Pazin, Gračišće, Cerovlje, Sv. Petar u Šumi) čime je Grad Pazin na korak bliže sredstvima ITU mehanizma koji će nam omogućiti realizaciju većih razvojnih projekata u sljedećim godinama. Potrebno je osnovati ITU odsjek u Gradu te je u pripremi novi ustroj gradskih odjela.

Gospodarstvo

Radi ukazane potrebe s ciljem pomoći malim trgovcima, krajem prošlog tjedna gradonačelnica Jašić donijela je Zaključak o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 za zakup poslovnih prostora čiji je cilj pomoći i rasteretiti trgovce tijekom siječnja i veljače u vidu smanjenja iznosa poslovnog zakupa gradskih prostora u iznosu od 50% . Namjera je da potaknemo zadržavanje radnih mjesta te pokušamo bar donekle pomoći u rješavanju problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije koronavirusa. Dva su uvjeta: pad ostvarenih prihoda od minimalno 20% u odnosu na siječanj 2020. godine i prihodi manji od 7,5 milijuna kuna. Informacije su objavljene na web stranicama Grada, a svu potrebnu dokumentaciju  dostaviti na e-mail adresu [email protected] do 31. ožujka 2022. godine.

U najavi

Prikupljaju se ponude za izradu Registra imovine Grada Pazina te izradu Strategije i plana upravljanja imovinom Grada Pazina s ciljem izgradnje sustava upravljanja i potpune transparentnosti, “otključavanja” potencijala, jačanja poduzetničkog potencijala i sređivanja grada.

U tijeku je izrada šest velikih projekata s ciljem prijave na predstojeće natječaje na EU fondove koji će biti detaljnije predstavljeni tijekom ožujka.

U tijeku su pripreme za održavanje Poljoprivrednog sajma u Pazinu u travnju 2022. koji će detaljnije biti javno predstavljeni kroz nekoliko dana.

Predstavljanje Urbanističke studije i Pazin proračun kreće u ožujku kad se nadamo smanjenju oboljelih od koronavirusa i popuštanju epidemijskih mjera.

Gradonačelnica uputila čestitke

Na samom kraju, gradonačelnica je uputila čestitke u povodu obilježavanja Dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 koji se obilježava isti dan kad i Svjetski dan bolesnika – danas.

Radi se o izuzetno važnim obilježavanjima s ciljem podizanja svijesti šire javnosti o potrebama bolesnika te težnja za stvaranjem bolje zdravstvene i društvene zaštite koja će svakom oboljelom omogućiti dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb. Svim radnicima i radnicama u žurnim službama: od hitne, policije, gorske službe spašavanja do vatrogasaca i ostalih želimo prije svega zahvaliti na trudu koji ulažu, na njihovoj dostupnosti, pruženoj pomoći 365 dana u godini – 24 sata dnevno. Pozivom na broj 112 štedi se dragocjeno vrijeme i alarmiraju se sve službe. Obavljate najplemenitiji posao – a to je spašavanje ljudskih života. Hvala vam!