Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Hrvatski partneri Life SEC Adapt projekta na 3. europskoj konferenciji o prilagodbi klimatskim promjenama

U sklopu provedbe Life SEC Adapt projekta čiji je cilj izrada lokalnih adaptacijskih planova za prilagodbu klimatskim promjenama, partneri iz Istre su sudjelovali na 3. europskoj konferenciji o prilagodbi klimatskim promjenama (3rd European Climate Change Adaptation Conference) koja se održavala u Glasgowu od 5. – 9. lipnja 2017..

Partneri na projektu su iz Italije, Grčke, Španjolske i Hrvatske, a sudjelovanje na barem jednoj konferenciji ili događaju na temu klimatskih promjena jedan je od očekivanih rezultata provedbe projekta.

Obzirom na veliki broj predavača iz raznih područja, partneri iz 6 istarskih gradova (Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Pula i Rovinj), Istarske županije i Istarske razvojne agencije su odabrali one sektore koji su najbitniji za kvalitetnu provedbu aktivnosti.

Kako je trenutno u tijeku izrada Procjena ranjivosti i rizika od utjecaja klimatskih promjena te analiza različitih sektora potencijalno ugroženih (zdravstvo, poljoprivreda, šumarstvo, vodni resursi, turizam te okoliš i bioraznolikost), prezentacija primjera dobre prakse i umrežavanje s drugim projektima doprinijet će boljem razvoju navedenog dokumenta. Sadržaj konferencije bazirao se na primjerima na koji način se drugi europski gradovi prilagođavaju klimatskim promjenama, koji pristup i alate koriste u ocjenjivanju socio – ekonomskog i gospodarskog stanja te o adaptaciji u praksi.

Life SEC Adapt između ostalog doprinosi i boljoj suradnji među gradovima, boljem povezivanju s interesnim skupinama, ali i razvoju mjera koje će olakšati prijelaz na niskougljično gospodarstvo i smanjenje emisije CO2.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.