Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Gradu Pazinu svečano dodijeljena Odluka o odabiru za ITU središte

U sklopu konferencije “URBANA AGENDA za RH do 2030.”, koja je održana danas u Zagrebu, Gradu Pazinu dodijeljena je Odluka kojom se utvrđuje Urbano područje Pazin u kojem će se provoditi ITU mehanizam u financijskom razdoblju 2021. – 2027.. Odluku je gradonačelnici Suzani Jašić svečano uručio ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić.

Grad Pazin jedan je od 22 hrvatska grada  u kojima će se provoditi integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam). Ukupna sredstva koja će kroz ovaj mehanizam biti na raspolaganju za Urbano područje Pazin iznose 13,5 milijuna eura, a namijenjena su za ITU planove, odnosno urbane projekte koje predlažu sami gradovi – urbane sredine/područja i to na području brownfield ulaganja, prometa, kulturne baštine, turizma i poduzetništva. Ti se projekti za Urbano područje Pazin razrađuju te će uskoro biti predstavljeni. Pored Grada Pazina, kao središta, ITU područje čine još općine Cerovlje, Gračišće i Sveti Petar u Šumi.

ITU mehanizam zapravo je dio integriranog teritorijalnog programa koji omogućuje EU ulaganja u urbane sredine. Značajka ITU mehanizma je u tome da se EU sredstva „spuštaju“ na lokalnu razinu, a koja ta sredstva raspoređuje za prioritetne projekte usklađene sa prioritetnim ciljevima, odnosno, za provedbu integriranih aktivnosti održivog urbanog razvoja s naglašenom teritorijalnom dimenzijom, čime se ujedno jača uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Spomenuta konferencija “URBANA AGENDA za RH do 2030.”  upravo je za cilj imala raspraviti problematiku integriranosti programa i projekta iz prijedloga gradova, središta urbanih područja, te ih potaknuti na dodatno unapređenje njihovih ITU planova, a sve s ciljem što kvalitetnijeg urbanog razvoja.