Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Gradsko vijeće: Prijedlog proračuna od 25,2 milijuna eura prošao prvo čitanje

Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2024. godinu, vrijednog 25,2 milijuna eura, prošao je prvo čitanje na 26. sjednici Gradskog vijeća, održane sinoć, 16. studenog 2023. godine.  Prihvaćeni su i prijedlozi odluka koje utječu na prihodovnu stranu Proračuna;  Odluke o visini poreznih stopa  godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pazina,  Odluke o porezima Grada Pazina i Odluke o visini boda komunalne naknade.  Vijećnici i vijećnice su još raspravljali po 11 točaka dnevnog reda.

Prijedlog Proračuna za sljedeću godinu na ovogodišnjoj razini, Dom za starije Pazin novi proračunski korisnik

Radi se o konsolidiranom proračunu kojeg čine financijski planovi  7 upravnih odjela Grada i 6 proračunskih korisnika te Doma za starije Pazin, kao novog proračunskog korisnika od sljedeće godine. Najvažniji noviteti u Proračunu je povećanje prihoda od decentraliziranih sredstava od 3% za Osnovnu školu Vladimira Nazora i JVP Pazin, no, kako je istaknula pročelnica Maja Stranić Grah u opsežnom obrazlaganju, ta sredstva neće biti niti približno dovoljna za ta dva proračunska korisnika te će Grad morat dodati svoja sredstva od uprihodovanog poreza kako bi ta dva sustava funkcionirala.  Novitet je i kod prihoda zbog porezne reforme, te kako je rečeno, od sljedeće godine novi proračunski korisnik je Dom za starije osobe Pazin.  Dodala je i kako je projekcija za 2025. godinu 26,6 milijuna eura, a za 2026. godinu 29,3 milijuna eura, a koje se povećanje odnosi na sredstva iz ITU mehanizma u sklopu kojeg bi se u 2025. godini trebali početi provoditi projekti.

Svoje amandmane  na predloženi temeljni dokument za funkcioniranje grada vijećnici mogu predati do 1. prosinca, dok se usvajanje Proračuna za 2024. godinu očekuje na sjednici koja se planira održati sredinom prosinca.

Prirez pretvoren u porez na dohodak, građanima bi plaće trebale biti veće

Rasprava o Proračunu zapravo se provela tijekom obrazlaganja odluka koje utječu na prihodovnu stranu;  Odluke o visini poreznih stopa  godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pazina,  Odluke o porezima Grada Pazina i Odluke o visini boda komunalne naknade. „Genijalna ideja i predizborni spin Vlade stavio je u velike probleme gradove, posebno one manje bogate u koju kategoriju spada i Pazin. Jednim potezom pera izbrisano nam je 3 milijuna kuna prihoda“, rekla je gradonačelnica Jašić u obrazlaganju u kojem je objedinila sve spomenute točke i Proračun.

Pojasnila je kako je kada je preuzela dužnost sustav bio pred kolapsom. U protekle dvije i pol godine povećane su plaće u vrtiću, kulturi, vatrogascima te se stalno pregovara i traži načina za novo povećanje kako bi se sustav održao. Stoga ističe kako porez na dohodak mora biti povećan te da se zapravo radi o tome da se prirez pretvorio u porez.

Ukidanjem prireza od 9%, Grad Pazin gubi, dakle,  značajan dio sredstava, oko 450.000 eura, u svojim općim poreznim prihodima iz kojih se financiraju gotovo sve potrebe u odgoju, obrazovanju, sportu, kulturi, civilnom društvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi, vatrogastvu, uključujući plaće, programe i nekoliko kredita. Stoga, u prijedlogu Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pazina definiraju se dvije porezne stope uvećane za gubitak od prireza: niža porezna stopa 22% (većina od onih 40% stanovništva koji su obveznici poreza) i viša porezna stopa 30% na osnovicu koja prelazi iznos od 50.400,00 eura godišnje (što je ispod 10 obveznika na području cijelog Pazina).

Prema projekcijama, nitko u konačnici ne bi trebao platiti više poreza u odnosu na današanje plaćanje poreza i prireza, odnosno plaće će u konačnici biti povećane u iznosima koje ovise o broju djece u obitelji i olakšicama.

Porez na kuće za odmor

U svom obrazlaganju gradonačelnica Jašić rekla je kako je sljedeća komponenta porezne reforme povećanje gornje granice godišnjeg poreza na kuće za odmor radi ostvarenja većih prihoda jedinica lokalne samouprave. Pojasnila je kako je trenutno  važećom Odlukom definiran iznos od 1,99 eura/m2, a nakon konzultacija s jedinicama lokalne samouprave središnje Istre, budući da su i kuće za odmor poskupile proteklih nekoliko godina, Grad Pazin predlaže definiranje plaćanja godišnjeg iznosa u visini od 4 eura/m² korisne površine kuće za odmor, odnosno  za svaku zgradu ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koristi za trajno stanovanje. Očekivani prihod od poreza na kuće za odmor je 70.000 eura u sljedećoj godini. Ova sredstva upotrijebit će se u unaprjeđenje društvene i komunalne infrastrukture, od čega će u konačnici, osim stanovnika,  imati koristi i turisti.

Povećava se vrijednost boda komunalne naknade

Kod obrazlaganja povećanja vrijednosti boda komunalne naknade rečeno je kako se za održavanje i gradnju komunalne infrastrukture sredstva prikupljaju putem komunalne naknade. Gradonačelnica Jašić naglasila je, pak, kako se tijekom ove inflacije, a prije razmišljanja o dizanju vrijednosti boda komunalne naknade, sredstva podizalo kroz opomene i ovrhe dužnika, potom se započelo sa snimanjem i premjeravanjem bolje komunalno opremljenih naselja, kao i kuća za odmor, gdje se revidiralo iznose kvadrata te je naplata komunalne naknade postala točnija i pravednija. Ovaj proces još uvijek traje i trajat će još neko vrijeme. Prikupljena sredstva od komunalne naknade i komunalnog doprinosa u prošloj, odnosno ovoj godini iznose oko milijun eura. „Protekle dvije i pol godine trudili smo učiniti najviše što se može sa sredstvima koje imamo, međutim, vrijednost boda komunalne naknade nije se mijenjala od 2019. godine, a u međuvremenu je rasla inflacija. Po službenim statistikama ona iznosi 25%, no realno, danas s istim sredstvima možemo učiniti dvostruko manje nego 2019. jer su tvrtke poskupile svoje proizvode i usluge, a rasla je i cijena rada“, naglasila je gradonačelnica.

Dodala je i da kada se od iznosa koji se danas prikupi podmire sve zakonske obveze iz područja komunalne djelatnosti, kredite (cesta u Poduzetničkoj zoni Ciburi I, Kaštijun) i nužno održavanje, za gradnju komunalne infrastrukture  ostane tek nešto iznad 100.000 eura.

Naglasila je i kako su velike potrebe u komunalnim pitanjima, od kontinuiranog saniranja odrona, popravljanja, ali i asfaltiranja cesti, širenja javne rasvjete, uređenja javnih površina itd. Stoga, će ovo usklađivanje, odnosno rast boda od 25%  omogućit oko 250.000 eura više za komunalnu infrastrukturu godišnje te pomoći u rješavanju prioriteta u gradskim i ruralnim naseljima. Realne potrebe bi bile donekle podmirene da se vrijednost boda poveća 50 posto, no tu će razliku od 25 posto gradska uprava probat nadomjestiti kroz dodatni trud na način da se prijave projekti iz komunalne infrastrukture (prijave ceste ) gdje se nadaju izvući puno više iz fondova nego ovim povećanjem od građana.

Protiv ovakvih prijedloga odluka bio je vijećnik Endi Rimanić, naglasivši kako ih neće podržati, kao ni sam prijedlg Proračuna. Mišljenja je kako je Vlada najnovijom poreznom reformom dala autonomiju jedinicama lokalne samouprave  s ciljem rasta plaća, što Grad nije prepoznao. Smatra da se može bez iznosa koji se ostvarivao na godišnjoj razini od prireza jer su u posljednje tri godine rasli prihodi po drugim osnovama za 5 milijuna kuna. Za Odluku o porezima, pak, smatra da nije dobro povećanje poreza na kuće za odmor od 100 posto, već da se treba razmišljati o privlačenju više ljudi u Pazin. U raspravu se uključila i vijećnica Mirjana Monas, koja je također imala primjedbe na predložene tri odluke.

Sufinanciranje zdravstvenog osiguranja umirovljenicima slabijeg imovinskog statusa

Sjednica je započela pitanjima gradskih vijećnika u sklopu tzv. aktualnog sata. Vijećnika Endija Rimanića zanimalo je zašto je kriterij za zakup poslovnih prostora u poduzetničkom inkubatoru kriterij najviše ponuđena cijena i zašto nema poticanja ciljnih skupina. Zanimalo ga je i u kojoj je fazi izrada Registra nekretnina i kakva je politika Grada oko prodaje gradskih nekretnina. Gradonačelnica Suzana Jašić pojasnila je kako uvjete zakupa prostora u inkubatoru diktira izvor financiranja, EU sredstva, te da tako mora biti u narednih pet godina, dok za nekretnine naglašava kako je politika da se prodaju one nekretnine koje Grad ne može sam održavati, a da se ti novci odmah ulažu u održive nekretnine, što je slučaj i sada gdje će se raditi krov na Društvenom domu u Zarečju, te kako je tim sredstvima obnovljen jedan gradski stan.

Za samu poduzetničku inicijativu istaknula je projekt “Participativno upravljanje poduzetničkom infrastrukturom: mladi poduzetnici u dijalogu s donositeljima odluka”, koji provodi RASI, a čiji je cilj uključiti mlade poduzetnike sa šireg područja Pazinštine u zajedničko promišljanje postojećih i budućih poduzetničkih prostora na ovom području, kao i ispitati potrebe populacije mladih poduzetnika i obrtnika. Projekt će, dakle, dati odgovor na potrebe mladih poduzetnika. U tom kontekstu odgovorila je i na pitanje vijećnice Mirjane Monas koju je zanimalo kako Grad pomaže poduzetnicima, a na što je odgovoreno kako trenutno plaća kamate na poduzetničke kredite i kako kroz niz drugih mjera potpomaže poduzetnike (besplatne zimske terase, sufinanciranje događanja ugostitelja, poticanje prodaje na tržnici..).

Pohvalila je, pak, inicijativu Mirjane Monas o proširenju socijalnih davanja na način da se najugroženijim umirovljenicima plaća dopunsko osiguranje te ju je pozvala da preda amandman na prijedlog Proračuna za 2024. godinu.

Na sjednici je još prihvaćeno  Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2022./2023. te Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2022./2023.. Podržan je i Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2024. godinu i Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina te Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2024. godinu.

Usvojen je i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina, prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2024. godini, Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., a podržan je i prijedlog Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin te o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin. Prihvaćena su i dva prijedloga o ukidanju statusa javnog dobra.