Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Gradonačelnik donio Zaključak o mjerama za pomoć gospodarskom sektoru tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19

Gradonačelnik Grada Pazina, Renato Krulčić  donio je 02. travnja 2020. godine Zaključak o mjerama za pomoć gospodarskom sektoru tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Cilj mjera je rasterećenje poduzetnika tijekom trajanja posebnih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Istarske županije koje su donijete u cilju sprječavanja epidemije bolesti COVID-19. Putem ovih mjera se poduzetnicima želi dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta ali i za rješavanje problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije.

Popis svih mjera te način njihovog ostvarenja: 

• Oslobođenje plaćanja poreza na potrošnju

Oslobođenje plaćanja Poreza na potrošnju za mjesec ožujak 2020. godine za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite, te Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH od 19.03.2020.
Za obveznike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja cesijom će se uplatiti obračunati iznos poreza na potrošnju za mjesec ožujak.
Za oslobođenje nije potrebno prilagati posebni zahtjev.
Kontakt: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun
e-pošta: [email protected]; tel: 635-107, 635-093

• Odgoda dospijeća plaćanja komunalne naknade

Odgoda plaćanja izdanih računa za komunalnu naknadu do 30. lipnja 2020. godine za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite od 14.03.2020., te Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19.03.2020.
Dospijeće svih računa za komunalnu naknadu obveznicima koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada navedenim u točki 1. za period ograničenog poslovanja biti će 30. lipnja 2020. godine.
Za korištenje odgode nije potrebno prilagati posebni zahtjev.
Kontakt: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun
e-pošta: [email protected]; tel: 635-107, 635-093

• Mogućnost obročnog plaćanja komunalnog doprinosa

Obveznicima kojima je utvrđena obveza plaćanja komunalnog doprinosa temeljem izdanih rješenja za komunalni doprinos od 01. ožujka do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane odobrava se obročno, beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa na rok do najviše 6 mjeseci.
Obveznici iz točke 2. mogu svoje pravo ostvariti putem Zahtjeva za ostvarivanje prava za pomoć gospodarskom sektoru tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. (Zahtjev.doc)
Na temelju osnovanog i opravdanog zahtjeva, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo donijeti će Rješenje o izmjeni Rješenja o komunalnom doprinosu, odnosno rješenje o Zahtjevu iz točke 2.1. biti će ugrađeno u Rješenje o komunalnom doprinosu.
Kontakt: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun
e-pošta:[email protected]; tel: 635-107, 635-093

• Umanjenje zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada

Odobrava se za 50% smanjenje mjesečnih iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina, počevši od mjeseca ožujka 2020. godine pa do ukidanja mjera zabrane i ograničenja za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite od 14.03.2020. godine te Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja stožera civilne zaštite RH od 1.03.2020. godine.
Pravni subjekti mogu smanjenu zakupninu za mjesec ožujak platiti u obrocima.
Za podmirene obveze za mjesec ožujak neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera.
Za obveznike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada izdati će se odobrenje računa u visini 50% zakupnine za mjesec ožujak.
Pravni subjekti mogu smanjenu zakupninu za mjesec ožujak platiti u obrocima a to svoje pravo mogu ostvariti putem Zahtjeva za ostvarivanje prava za pomoć gospodarskom sektoru tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.(Zahtjev.doc) Na temelju osnovanog i opravdanog Zahtjeva Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun i zakupoprimac sklopiti će ugovor o obročnoj otplati.
Kontakt: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun
e-pošta: [email protected]; tel:635-107, 635-093

• Oslobađanje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina

U cijelosti se oslobađaju obveznici plaćanja poreza na korištenje javnih površina, koji nisu u mogućnosti koristiti javnu površinu ili je njihovo korištenje ograničeno uslijed nastupa posebnih okolnosti, kojima je izdano Rješenje o porezu na korištenje javne površine a čije je poslovanje obuhvaćeno mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite te Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH od 19.03.2020. godine. Oslobađanje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina odnosi se na period od 01. ožujka 2020. godine do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane. Za podmirene navedene obveze za mjesec ožujak neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera.
Obveznici mogu svoje pravo zatražiti putem Zahtjeva za ostvarivanje prava za pomoć gospodarskom sektoru tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.(Zahtjev.doc)
Na temelju osnovanog i opravdanog zahtjeva, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo donijeti će Rješenje o izmjeni Rješenja o porezu na korištenje javnih površina.
Kontakt: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun
e-pošta: [email protected]; tel: 635-107, 635-093

• Odgoda dospijeća plaćanja naknade za uređenje voda

Odgoda plaćanja izdanih računa za naknadu za uređenje voda do 30. lipnja 2020. godine za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite od 14.03.2020., te Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19.03.2020.
Dospijeće svih računa za naknadu za uređenje voda obveznicima koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada navedenim u točki 6. za period ograničenog poslovanja biti će 30. lipnja 2020. godine.
Za korištenje odgode nije potrebno prilagati posebni zahtjev.
Kontakt: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun
e-pošta: [email protected]; tel:635-107, 635-093

• Sufinanciranje cijene usluga obrtima za dadilje

Sufinanciranje cijene usluga obrtima za dadilje za period od 13. ožujka do 14. travnja 2020. godine, odnosno do prestanka trajanja ograničenja rada predškolskih ustanova i drugih oblika skrbi o djeci. Grad Pazin će cijenu usluga obrta za dadilje sufinancirati prema Odluci Gradonačelnika Grada Pazina o sufinanciranju cijene usluga predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za dadilje za pedagošku godinu 2019/2020. KLASA: 601-01/19-01/15, URBROJ: 2163/01-01-01-19-2 od 26. kolovoza 2019. godine.
Nije potrebno prilagati posebni zahtjev.

Kontakt: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun
e-pošta: [email protected]; tel:635-107, 635-093