Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Grad Pazin primio nagradu najbolje prakse u području promicanja jednakosti u pozivu Indeksa „Gradovi za jednakost“,

Slijedom sudjelovanja Grada Pazina u otvorenom pozivu Indeksa ”Gradovi za jednakost” kojeg su u okviru istoimenog projekta organizirali Udruga gradova u RH i Hrvatski pravni centar, gradovi Zagreb, Rijeka, Pazin, Zabok, Labin, Lepoglava i Petrinja dobitnici su nagrade za najbolje prakse među pristiglim prijavama!

Indeks “Gradovi za jednakost” namijenjen je gradovima koji žele unaprijediti svoju praksu u području promicanja jednakosti. On omogućava gradovima da procijene vlastiti učinak u ovom području i tako dijagnosticiranju razinu svoje postojeće prakse pomoću dvanaest pokazatelja.

Ovi pokazatelji odnose se na način na koji grad:

  • unapređuje jednakost kroz svoje funkcije nositelja demokracije na lokalnoj razini,
  • pružatelja javnih usluga i poslodavca,
  • te kroz uključivanje građana.

Indeks se zasniva na upitniku za samoprocjenu, kojeg možete preuzeti na ovoj poveznici. U svakom od dvanaest indikatora opisane su tri moguće razine prakse grada u ovom području:

  • ona gdje još nije bilo znatnijih pokušaja;
  • ona gdje su načinjeni početni koraci i ostvarena određena razina prakse;
  • te treća razina, koja znači da u gradu već postoji napredna praksa koja daje opipljive rezultate u području jednakosti.

Grad će u odnosu na svaki od dvanaest indikatora sam odabrati onaj opis prakse koji najbolje opisuje njegovu vlastitu situaciju. Taj će odabir trebati potkrijepiti odgovarajućim dokazima.

Gradonačelniku Krulčiću  sa suradnicima je u utorak, 22. listopada 2019. uručeno priznanje. Prilikom preuzimanja, gradonačelnik je kratko zahvalio te istaknuo da je ostvarivanje načela jednakosti već dugi niz godina temeljni preduvjet osmišljavanja, donošenja i provedbe javnih politika Grada Pazina s ciljem jačanja zaštite temeljnih ljudskih prava i osnaživanja participativnog upravljanja. Uz želje da sa stvaranjem prostora slobode, jednakosti i solidarnosti i dalje pružati javne usluge osjetljive na potrebe svih sugrađana. Te da navedeno, podrazumijeva brigu o ranjivim skupinama, zajedničko djelovanje s udrugama civilnog društva i građanima te  preuzimanje inicijativa i sudjelovanje u životu zajednice.

Kao poseban ponos,istaknuo je projekt participativnog budžetiranja Pazi(n)! proračun koji se provodi od 2014. godine, u kojem sugrađani izravno odlučuju o načinu korištenja dijela proračuna. Smatra da izravno uključivanje građana u donošenje proračunskih odluka pridonosi osjećaju zajedničkog vlasništva, jača povjerenje u javne politike i na transparentan način omogućuje svim građanima sudjelovanje u političkom životu zajednice.

Zaključuje  kako će napori gradske uprave i dalje će biti usmjereni na ulaganja u mlade i aktivno građanstvo te na osiguranje jednakog pristupa javnim uslugama i participativnog definiranja gradskih prioriteta, no za njihovu još učinkovitiju provedbu potrebna je i snažna podrška medija, lokalne zajednice i šire javnosti.

 

Dodatne informacije o samom projektu potražite na: http://www.udruga-gradova.hr/projekti/gradovi-za-jednakost/.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.