Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Grad Pazin započeo izradu Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu

Grad Pazin pokrenuo je izradu Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu (u daljnjem tekstu „Plan upravljanja“). Riječ je o strateškom odnosno programsko – planskom dokumentu s osmišljenom dugoročnom strategijom upravljanja starom gradskom jezgrom Pazina (zaštićena kulturna-povijesna cjelina), koji će se izrađivati za razdoblje od 2018 – 2023. godine.

Plan upravljanja izrađuje se kako bi se utvrdio budući smjer razvoja i modeli upravljanja pojedinim prostorima. Plan upravljanja treba uključivati procjenu problema vezanih uz pravnu zaštitu, imovinske odnose, građevinsko stanje i stanje infrastrukture, prostorno planiranje, promet, upravljanje posjetiteljima, prezentaciju povijesno-kulturnih vrijednosti te ostale bitne aspekte očuvanja i unapređenja stanja u jezgri.

Izrada Plana upravljanja uključuje istraživanja, analizu trenutnog stanja, razgovor sa fokus grupama (ciljanim skupinama stanovništva i stručnjaka prema temama) i izradu akcijskog plana, odnosno prioritetne lista projekata. Voditelj izrade Plana je tvrtka Urbanex d.o.o. iz Zagreba čije zadatke na izradi Plana upravljanja prati Koordinacijsko vijeće za praćenje izrade i provedbe Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu koje se sastoji od 14 članova iz javnog sektora (predstavnici Grada Pazina i ustanova), civilnog sektora, privatnog sektora i turističkog sektora, te predstavnika nadležnog konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.

S ciljem uključivanja građana i ostalih interesnih skupina u izradu Plana upravljanja organizirat će se strukturirani razgovori/radionice sa pet tematskih fokus grupa: Gospodarstvo, Turizam, Stanovnici, Institucije i Udruge. Fokus grupe održat će se tijekom četvrtka i petka, 20. i 21. srpnja 2017. godine, a Grad Pazin uputio je ciljane pozive na više od 80 adresa sa željom za uključivanjem iskustava i mišljenja što većeg broja osoba koje su direktno ili indirektno uključene život stare gradske jezgre.

Fokus grupe održat će se u Velikoj vijećnici Grada Pazina prema sljedećem rasporedu:

Četvrtak 20.07.2017.

12:00 do 14:00 sati: FG Institucije
17:00 do 19:00 sati: FG Udruge
19:00 do 21:00 sati: FG Stanovnici

Petak, 21.7.2017.

9:00 do 11:00 sati: FG Turizam
12:00 do 14:00 sati: FG Gospodarstvo

Plan upravljanja izrađuje se u sklopu projekta „KulTourSpirit – revitalizacija kulturne baštine putem Inspirit iskustva“ koji se financira u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., iz sredstava Fonda za regionalni razvoj. Projekt je ukupne vrijednosti 6.794.662,50 kuna, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske donijelo je Odluku unije o sufinanciranju iznosom od 4.937.681,24 HRK, odnosno intenzitetom potpore od 72,67%. Provedba projekta započela je 1. prosinca 2016. godine s trajanjem do 1. srpnja 2018. godine. Osim Grada Pazina kao partneri na projektu KulTourSpirit sudjeluju Istarska županija, Grad Buzet, Općina Kanfanar, Općina Svetvinčenat i udruga Istra inspirit.