Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Grad Pazin nastavlja tradiciju izdavanja brošure Proračun u malom

Radi informiranja građanki i građana, kao i šire javnosti o temeljnom financijskom dokumentu Grada Pazina, od danas je na web stranici Grada Pazina pod rubrikom Brošure i Proračun dostupna nova verzija knjižice Proračun u malom Grada Pazina za 2017. godinu. Proračun u malom je sažetak osnovnog dokumenta kojim se na jednostavan način daje pregled planiranih prihoda i rashoda u tekućoj godini. Brošura sadrži informacije o načinu na koji novac dolazi u proračun, što se iz njega financira, a istaknute su i najvažnije smjernice razvoja grada u svim područjima. Isto tako, u brošuri su istaknuti najvažniji rezultati projekta Pazi(n) proračun! koji se provodio treću godinu za redom, s ciljem da se građanke i građani aktivnije uključe u proces donošenja proračuna kako bi u što većoj mjeri bio planiran u skladu s njihovim potrebama i željama. Iz istog razloga, pozivaju građanke i građani Pazina da svoja razmišljanja, ideje i inicijative dostave Gradu Pazinu na adresu Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili putem e-maila na [email protected]

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.