Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Grad Pazin nastavlja tradiciju izdavanja brošure Proračun u malom

Radi informiranja građanki i građana, kao i šire javnosti o temeljnom financijskom dokumentu Grada Pazina, na web stranici Grada Pazina dostupna je nova verzija brošure Proračun u malom Grada Pazina za 2018. godinu.

Proračun u malom je sažetak osnovnog dokumenta kojim se na jednostavan način daje pregled planiranih prihoda i rashoda u tekućoj godini. Brošura sadrži informacije o načinu na koji novac dolazi u proračun, što se iz njega financira, a istaknute su i najvažnije smjernice razvoja grada u svim područjima. Isto tako, u brošuri su istaknuti najvažniji rezultati projekta Pazi(n) proračun! koji se provodi četiri godine za redom, s ciljem da se građanke i građani aktivnije uključe u proces donošenja proračuna kako bi u što većoj mjeri bio planiran u skladu s njihovim potrebama i željama. Novu verziju brošure možete pogledati ovdje.